Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
9
ISSN
0258-5316
Metadata
THE SWAN-SONG OF A ROMAN DICTATOR: SULLA'S OFFERING TO FORTUNA PRIMIGENIA
GÜVEN , Suna (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
THE METAMORPHOSIS OF THE ARCHITECT-DEVELOPER RELATIONSHIP IN THE USSR (1918-1989)
BOCHAROV , Yuri P. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
One of the most important factors that necessitated theperestroika of the Soviet economy was the national architectural-development complex consuming up to 20 percent of the national income. The total number of employees e...
TARİHSEL PERSPEKTİF İÇİNDE TÜRKİYE'DE MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ
ERSOY , Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ili...
INTERVIEW WITH ALISON AND PETER SMITHSON
GÜNAY, Baykan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Editorial / Yazı Kurulundan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1989)
Citation Formats