Issue 1-2

Issue Number
1-2
Volume Number
Date of Issue
1994
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 1994)
Typologies In Photography
İncirlioğlu, C.Güven (1994-1-1)
Genellikle bilimsel amaçlar için oluşturulduğu varsayılan 'lipoloji', ortak bir 'sınıf veya 'tip'c ait olan elemanların gözlemlenmesi, toplanması, isimlendirilmesi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar. Arkeoloji ise, ...
Villa Müller: Revisiting The Work Of Adolf Loos
Kleinman, Kent; Duzer, Leslie Van (1994-1-1)
Prag'da 1930 yılında inşa edilen Villa Müller'in, Adolf Loos'un Raumptan kavramının uygulandığı en son ve en bitmiş yapı olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Ama Villa Müller'i böylesi kalıplaşmış etiketlerle adlandırmada...
Communicative Ethics In Housing
Conan, Michel (1994-1-1)
Son otuz yıl içindeki toplu konut uygulamaları ile kimi konut yerleşkelerinde farklı kültür kökenli insanlar bir araya getirildi. Bu gruplar her türlü zorlukları aşarak toplumla bütünleşme çabalarında, giderek derinleşen b...
Károly Kós (1883-1977)
Pinter, Tamás (1994-1-1)
Architect Kâroly Kös was the leading representative of the Hungarian Art Nouveatt and National Romanticism in the early years of the twentieth century. Hisapproach to architecture was influenced by John Ruskin and William ...
Cultural And Conceptual Frames For Architectural Criticism
Güzer, C.Abdi (1994-1-1)
Since the beginnings of seventies 'everyday architecture*, as a non-crilical and mass-produced form of architectural practice, is celebrating an acceleratingly dominant ground of freedom. The outcome of this liberation is ...
Citation Formats