Typologies In Photography

Download
1994-1-1
İncirlioğlu, C.Güven
Genellikle bilimsel amaçlar için oluşturulduğu varsayılan 'lipoloji', ortak bir 'sınıf veya 'tip'c ait olan elemanların gözlemlenmesi, toplanması, isimlendirilmesi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar. Arkeoloji ise, bir kavramsal sistem olarak tipolojik yaklaşımın sıkça kullanıldığı bir alandır. Doğa bilimlerinden bazı bakımlardan farklı bir şekilde, arkeolojik tiplerin hem keşfedilcbilir, hem de akıl yoluyla icat edilebilir olması, tipoloji kavramının sanatlarda ve özellikle de fotoğrafik görüntü üretilmesinde bir yöntem oluşturabileceğini gündeme getirir. Çünkü bu durumda, basit bir sınıflandırmadan farklı olan tipoloji, bir söylem oluşturmak için kullanılabilir. Fotoğrafın sanatsal açılımları içinde, başını Almanların çektiği bir grup da bir kısım Hip'ler belirleyip, geniş bir zaman aralığında bu tiplerin üyelerini mümkün olduğu kadar sistematik ve nesnel bir biçimde fotoğraflamışlardır. Bunlar arasında, yüzyıl başında Almanya'da yaşayan her toplumsal sınıfı ve mesleği temsil eden bireyleri görüntülcyip bir 'portre atlası* oluşturan August Sander'i bir öncü olarak görmek gerekir. Bernd ve Hilla Becher ise, 1950'lerden günümüze kadar getirdikleri tipolojik serilerde Avrupa ve Kuzey Amcrika'daki su kulelerini ve diğer endüstriyel mimarlık tipolojilerinin örneklerini sergilemekte ve yayınlamaktadırlar. Sanata da ait bir strateji olabilen tipolojilerin önemini belirlemek için şunları sıralamak gerekir: Birincisi, böyle bir yöntem fotoğraf görüntülerine ilişkin olarak 'biçim' problemine bir çözüm önerir. Bu durumda da sanatçının fotoğraf görüntüsünü belirleyen ışık, çerçeveleme ve kamera açısı gibi seçenekleri kişisel tercihler yerine normlara bağlaması gerekir ki, tipolojiyi oluşturan fotoğraflar yan yana geldiğinde karşılaştırmalı olarak izlenebilsin. Böyle bir yaklaşım, bu türden işlerin yakın geçmişte Minimalist ve Kavramsal Sanat gibi kişisel bir ifadeden uzaklaşan sanat türleriyle beraber ele alınmasını gerektirmiştir. İkincisi ve daha önemlisi ise, özellikle fotoğraflar söz konusu olduğunda, tipolojilerin daha önce bilimlere ait olduğu varsayılan bir bilme biçimini sanatın içine taşımış olmasıdır. Tipolojik fotoğraflardaki sunum, her zaman için benzer olduğu düşünülen nesnelerin (veya fizyonomilerin) aralarındaki benzerlikleri abartıp bir 'ideal tip' üretmek yerine, benzemezlikleri ortaya çıkarıp izleyicinin fiziksel çevre ile olan etkileşimini biraz daha güçlendirir. İçinden hızla geçmekte olduğumuz medyatik bir imaj döneminde ise bunun önemi açıktır.

Suggestions

Affetme arttırılabilinir mi? : Affetmeyi geliştirme grubu
Bugay Tuna, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz (2012-01-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kendilerini ve başkalarını affetmelerini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulan grupla psikolojik danışma programının etkililiğini test etmektir. Araştırma; 8’i deney, 8’i kontrol grubunda olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde değişik bölüm ve sınıflarda eğitim gören toplam 16 öğrenciyle yürütülmüştür. Deney grubundaki öğrencilere 5 hafta süre ile haftada bir kez olmak üzere 90 dakikalık oturumlarla Enright’ın (1996) Affetme Süreç Modeli esas alınara...
Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
A comparative analysis of the debates on democratization in the 1970s and 1980s
Turan, Nurcan; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2003)
In this study, it is aimed to analyse the approaches to democratisation and transition to democracy in the Third World that have occurred since the beginning of the 1980s. In order to get insights about the distinctive features of theories of democratisation on the Third World, the past debates of the 1970s and 1980s have been analysed in their historical contexts. The theories have been compared on the basis of two themes: relationship between the level of development and democracy, and state-society relat...
Comparison of whole scene image caption models
Görgülü, Tuğrul; Ulusoy, İlkay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-2-10)
Image captioning is one of the most challenging processes in deep learning area which automatically describes the content of an image by using words and grammar. In recent years, studies are published constantly to improve the quality of this task. However, a detailed comparison of all possible approaches has not been done yet and we cannot know comparative performances of the proposed solutions in the literature. Thus, this thesis aims to redress this problem by making a comparative analysis among six diff...
Topological Ground: Land Form and Built Form
Aksu, Nesli Naz; Savaş Sargın, Ayşen; Department of Architecture (2022-8-31)
This thesis aims to discover the augmented ground of architecture to respond the emerging landscapes that require different disciplinary studies for re-situating themselves within a contemporary design process. Two significant disciplines that have already been working on this issue stands out: architecture and landscape architecture. By focusing on the “demarcation line” between them and discovering the potentials of that line, the study intends to break the disciplinary borders to construct a new ground f...
Citation Formats
C. G. İncirlioğlu, “Typologies In Photography,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 1-2, pp. 11–22, 1994, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/51079.