Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Obituaries / Anma
Tekeli , İlhan; Balamir, Murat; Günay , Baykan; Gedik , Ayşe (Middle East Technical University, 2005)
Traversing an Anatolian Village: Views From the Inside
Snyder, Alison B. (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005-2-10)
Konutun ve konut içi mekansal bölüntülerin oluşması, tipik yapım yöntemleri ve yerel ekonomi ile olduğu kadar, sosyo-kültürel davranış ve işlevsel gereksinim açısından da anlaşılabilir. Yapılar ve içinde bulundukları bağla...
Diyarbakır Kent Surları Koruma Sorunları
Şahin Güçhan, Neriman; Ünay, Ali İhsan; Böke, Hasan; Gökçe, Fuat (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005)
Anadolu’daki zengin anıtsal mimarlık eserleri arasında özel bir konuma sahip olan Diyarbakır Surları, özellikle 1990’lardan sonra farklı ilgi gruplarının çabaları ile gündeme gelmiş ve korunmaları için değişik düzlemlerde ...
Diyarbakır Surları Ve Kent Tarihi
Parla, Canan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-1-3)
Tarihi dokusunu en iyi koruyan kentlerden biri olan Diyarbakır’ın, sur ve yapılarını inceleyen çalışmalar giderek çoğalmış olmakla birlikte, kitabe metinlerinin pek dikkate alınmadığı gözlemlenmektedir. Oysa kentin, bugünk...
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-3-2)
Bu yazıda Türkiye’de nüfusun mekansal dağılımının 1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci, değişik teknikler kullanılarak betimlenmeye çalışılacaktır. Bu betimleme için geliştirilecek grafiklerin, göstergelerin yorumla...
Book Review: “Salonica, City Of Ghosts: Christians, Muslims And Jews, 1430-1950”
Yaycıoğlu, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005)
Citation Formats