Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
0258-5316
Metadata
Editorial / Yazı Kurulu'ndan
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2011)
Optimization Of Product Design Through Quality Function Deployment And Analytical Hierarchy Process: Case Study Of A Ceramic Washbasin
Erkarslan, Önder; Yılmaz, Hande (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Quality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims a...
Patterns Of Environmental Coherence In The Rural Architectural Tradition Of Ürünlü (Akseki-İbradı Basin)
Kavas, Kemal Reha (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Geleneksel kırsal yerleşimlerin ortak özelliği, doğa ile kurdukları ilişkilerde çevre ölçeğinde gözlenen tutarlılıktır. Kırsal mimari geleneklerin oluşturdukları çevresel tutarlılık (environmental coherence) mimarlık tarih...
Yirminci Yüzyılın Başında Lüleburgaz Tren İstasyonu
Kösebay Erkan, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Lüleburgaz is a station on the Sirkeci-Kuleliburgaz line built in 1873 by the Société Impériale des Chemins de Fer de la Turquie d’Europe. In this paper certain buildings at the Lüleburgaz railway station are explored thro...
Kayseri Tomarza’da İkinci Abdülhamit Döneminde İnşa Edilmiş İki Yapı: Merkez Camisi Ve Müftülük Binası
Özbek, Yıldıray (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
This paper examines two buildings, the central mosque and the muftuluk building at Tomarza both built at the end of the Abdulhamid II Era. The inscription dates the central mosque construction to 1906, to replace the Hac H...
“Siyasi/Estetik Gösterge” Olarak Kamusal Alanda Anıt Ve Heykel
Yasa Yaman, Zeynep (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
This article is about the place and significance of monuments and sculptures in the public sphere since the Early Republican Period until today. The relationship between these objects and the city are discussed; where, the...
Redefinition Of Architectural Representation In The Computational Design Environment: Numeric Representation
Uçar, Başak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Bu makalede, 20. yüzyılda bilim, matematik, geometri, bilgisayar destekli iletişim ve tasarım alanlarındaki gelişmelerin doğrudan ya da dolaylı olarak mimari tasarım ve temsil süreçlerinde tanımlamış olduğu sıçramalar ince...
Urban Identity In The Age Of The Mobile Phone
Şentürk, Meltem; Barlas, Mehmet Adnan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cep telefonlarının yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldiği günümüzde, uzunca bir zamandır süren kimlik yitimi tartışmaları da alevlendi. Hemen herşeyin bireyselleşti(rildi)ği, toplumsal yaşam, ortak yaşam gibi kavramlar...
Areas Of Expertise, Types Of Services Given And Client Industries Of Design Consultancy Firms In Turkey
Alparslan, Muzeyyen; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
This article presents part of a survey carried out to determine the scope of design consultancy in Turkey. The survey was conducted as part of a master’s thesis carried out in the graduate program at METU Department of Ind...
Making The Second Nature: Towards A Critique Of Cultural Politics In Urban Perception - The USA Context, 1850-1940s
Sargın, Güven Arif (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Çevresel dönüşüm gerçekte, doğa ve kültür arasında sürekliliği olan şiddetli bir gerilime işaret eder; bir diğer deyişle, toplumsal fayda adına birinci doğanın siyasi bir program ve ideolojik araçlar vasıtasıyla üretimi, b...
Citation Formats