Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
3
ISSN
2148-4376
Metadata
Otomatik Portakal filmi ve kitabının antisosyal kişilik bozukluğu açısından incelenmesi
Sönmezsoy, Rufeyde (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-9-1)
Anthony Burgess’ın 1962 yılında romanını yazdığı, Stanley Kubrick’in ise 1971 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Otomatik Portakal adlı filmde, Alex’in yaşamı konu edilmektedir. Bu çalışmada da davranışçı kura...
Paranoya: Bir Vaka Degerlendirmesi ve Klinik Uygulamalardaki Farklılıklar
Atmaca, Sinem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-9-1)
Paranoya, bireyin kötülüğe ya da zarara uğrayacağı korkularına dayalı bir düşünce içeriğidir. Bu düşünce biçiminde temel yapı olarak yansıtma mekanizmasının izleri görülmektedir. Melanie Klein kuramında, yansıtma mekanizma...
Psikoterapide Direnci Anlamak ve Dirençle Çalışmak
Tuna, Ezgi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-9-1)
Farklı terapi yaklaşımlarına göre tanımı değişen bir terim olan direnç, kısaca psikoterapide değişime yönelik bir karşı çıkma olarak tanımlanabilir. Her terapi sürecinin bir gerçeği olması ve terapinin sonucunu etkilemesi ...
Kara Ayna Dizisi “Hemen Döneceğim” isimli bölümün kayıp ve inkar çerçevesinde ele alınması
Sarısoy, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-9-1)
Kara Ayna dizisinin “ He men Döneceğim” isimli bölümü eşini trafik kazasında kaybeden Martha’nın teknolojik bir uygulama ile sanal olarak eşi Ash ile görüşmesinin yas sürecine etkisini ele almaktadır. Dizinin amacı teknolo...
Citation Formats