Hide/Show Apps

Paranoya: Bir Vaka Degerlendirmesi ve KlinikUygulamalardaki Farklılıklar

Download
2016-9-1
Atmaca, Sinem
Paranoya, bireyin kötülüğe ya da zarara uğrayacağı korkularına dayalı bir düşünce içeriğidir. Bu düşünce biçiminde temel yapı olarak yansıtma mekanizmasının izleri görülmektedir. Melanie Klein kuramında, yansıtma mekanizmasını ve bir bebeğin paranoid-şizoid konumdan depresif konumailerleyişini ele almıştır. Bu yazıda, önce Klein’ın belirttiği bu geçişin nasıl gerçekleştiği Freud ve Lacan’ın yazıları ile ele alınmış, sonrasında paranoid kişilik örgütlenmesinde bir vaka ilgili yazın kapsamında incelenmiştir. Yazının sonunda ise, paranoid düşünce içeriğine sahip sınır ve psikotik boyutta bulunan bireylerle ile ve yine paranoid düşünce içeriğine sahip ancak nevrotik boyutta bulunan bireyler ile yürütülen terapi süreçlerindeki farklılıklar incelenmiştir.