Paranoya: Bir Vaka Degerlendirmesi ve Klinik Uygulamalardaki Farklılıklar

2016-9-1
Atmaca, Sinem
Paranoya, bireyin kötülüğe ya da zarara uğrayacağı korkularına dayalı bir düşünce içeriğidir. Bu düşünce biçiminde temel yapı olarak yansıtma mekanizmasının izleri görülmektedir. Melanie Klein kuramında, yansıtma mekanizmasını ve bir bebeğin paranoid-şizoid konumdan depresif konumailerleyişini ele almıştır. Bu yazıda, önce Klein’ın belirttiği bu geçişin nasıl gerçekleştiği Freud ve Lacan’ın yazıları ile ele alınmış, sonrasında paranoid kişilik örgütlenmesinde bir vaka ilgili yazın kapsamında incelenmiştir. Yazının sonunda ise, paranoid düşünce içeriğine sahip sınır ve psikotik boyutta bulunan bireylerle ile ve yine paranoid düşünce içeriğine sahip ancak nevrotik boyutta bulunan bireyler ile yürütülen terapi süreçlerindeki farklılıklar incelenmiştir.

Suggestions

Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama
Güneri, Oya; Korkut Owen Jr., Fidan; Sun Selışık, Eda; Çağ, Pınar; Ünlü Kaynakçı, Fatma Zehra (2018-04-01)
Kronik Ağrı Hastalarında Özerklik Destegi ve İyilik Hali Arasındaki Boylamsal İlişki
Uysal, Ahmet; Aşcıgil, Esra; Turunç, Gamze; Coşar, Sacide Nur (2016-09-07)
Bu araştırmada kronik ağrı hastalarında özerklik desteği (autonomy support), temel psikolojik ihtiyaçlar (basic need satisfaction) ve iyilik hali arasındaki ilişki boylamsal bir çalışmayla incelenmiştir. Araştırmada, hastanın eşinden aldığı özerklik desteğinin, ihtiyaç tatmini düzeyini arttıracağı, bunun da hastanın iyilik haline olumlu etkide bulunacağı hipotezi test edilmiştir. Çalışma kronik ağrı problemi olan ve evli olan katılımcılara Başkent Üniversitesi hastanesinde duyurulmuştur. Çalışmaya 130 kron...
Land Use Regulation In A ‘Free Market Society’
Rosenberry, Katharine (1999-1-1)
Toplumsal ilişkilerin yönlendirilmesinde serbest piyasanın egemen olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde arazi kullanımının da özgürce piyasaya bırakıldığı izlenimi vardır. Ancak bu yanlış bir algılamadır. Bu yanılgının boyutlarının görülebilmesi için Güney Kaliforniya'da San Marino'daki düzenlemeleri bir karşı uç örnek olarak vermek olasıdır. San Marino'da çöp tenekelerinin ya da klima cihazlarının açıkta görünmesi, çim alanların kurumasına yol açılması, bisikletlerin ağaçlara dayalı olarak bırakılması gib...
The effect of father involvement training on the fathers' involvement level and perceptions of their fathering roles
Aydın, Aslı; Akkök, Füsun; Department of Educational Sciences (2003)
Recent studies show that actively involved fathers have positive effects on the development of children. If we consider the family as a whole unit which consists of mother, father and children, we should support the fathers to make them actively involved in their children's life. Unfortunately, both in the world and in our country there is lack of programs which are designed specifically for fathers. The aim of this study is twofold, first is to create an example of father involvement training for fathers o...
Reclaiming machine intelligence: the paskian school of architectural cybernetics
Temizel, Ensar; Mennan, Zeynep; Department of Architecture (2022-2-09)
This thesis brings together a series of attempts aimed at creating architectural machines or environments inspired by the field of cybernetics from the 1950s to the present. It particularly dwells on Gordon Pask’s (1928-1996) diverse interactions with architecture and design communities and conceptualizes the research emerging from those interactions as the “Paskian school of architectural cybernetics.” It examines how and why Paskian concepts and ideas have continuously been of interest to architects as a ...
Citation Formats
S. Atmaca, “Paranoya: Bir Vaka Degerlendirmesi ve Klinik Uygulamalardaki Farklılıklar,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 3, pp. 1–9, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49425.