Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
4
ISSN
2148-4376
Metadata
Kohut’un kendilik nesnesi ihtiyaçları bağlamında kırılgan narsisizmin incelenmesi: bir vaka örneği
Akça, Seray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-3-1)
DSM’de ele alınan Narsisistik Kişilik Bozukluğu, narsisizmin sadece bir boyutu olan açık, büyüklenmeci narsisizme odaklandığı için eleştirilmektedir.Büyüklenmeci narsisizmin yanında, diğer tip olarak eleştiriye aşırı hassa...
Lacan’ın özne kurulum yaklaşımına göre obsesyon nevrozu
Atmaca, Sinem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-3-1)
Obsesyon nevrozu, ilk olarak Freud tarafından içsel düşünceler ve bu düşünceleri engellemek amacıyla yapılan tekrarlı davranışlar olarak tanımlanmıştır. Lacan daha sonra bu terimi, kendisinin özne kurulum yaklaşımında bir ...
Lacanyen bakış açısından pervert yapı kavramı ve terapötik öneriler
Bulut Gökdemir, Burcu Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-3-1)
Perversiyon, literatürde genellikle “suç teşkil eden eylemlerde” bulunma biçiminde anlaşılan bir kavramdır; fakat Lacan bu kavramı, nevroz ve psikoza ek olarak üçüncü bir klinik yapı olarak tanımlamaktadır. Lacan tarafında...
Psikolojide yapılan etik ihlallerin sinemada yansıtılması bağlamında “Deney” filminin değerlendirilmesi
Özgü, Gülşen; Topaç, Hicran (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-3-1)
Sinema toplumun her parçasını etkileyen görsel ve kültürel bir alandır (Sönmez ve Bilge, 2014). Geçmişten günümüze kadar sinema ve psikoloji iç içe yer almıştır, fakat filmlerde ruh sağlığı alanındaki uzmanların uygulamala...
Citation Formats