Lacanyen bakış açısından pervert yapı kavramı ve terapötik öneriler

2017-3-1
Bulut Gökdemir, Burcu Pınar
Perversiyon, literatürde genellikle “suç teşkil eden eylemlerde” bulunma biçiminde anlaşılan bir kavramdır; fakat Lacan bu kavramı, nevroz ve psikoza ek olarak üçüncü bir klinik yapı olarak tanımlamaktadır. Lacan tarafından öne sürülen üç klinik yapının anlaşılması ve birbirlerinden ayrıştığı noktaların ele alınması önemlidir, çünkü bu yapılar belirli semptomlar temel alınarak yalnızca betimleyici teşhisler sunmanın ötesinde, bir tedavi modeli de sağlamaktadırlar. Perversiyonda özne, anneden ayrışmasına zemin hazırlayan ikinci baba işlevinin (Babanın Adı) etkili olamaması nedeniyle, büyük Öteki konumundaki annenin zevkinin nesnesi olmaya “Hayır” diyememektedir. İkinci baba işlevinin başarısızlığa uğramasının bazı nedenleri; baba işlevini “ mış gibi görünmeye/görüntüye” indirgeyen anne söylemi, kuralların gereklerine göre değil kendi duygularına göre çocuklarına kural koyan ebeveyn tutumu, ensest ve cinsel istismara uğrama olarak tartışılmaktadır. Baba işlevinin başarısız olmasının sonucunda, annede algılanan eksik “tanınmamaktadır” (disavowal) çünkü eksik babanın adı tarafından simgeleştirilmediği sürece çocuk iç in travmatiktir. Bu demektir ki; tanımama mekanizması, pervertlerin zevki kısıtlaması gereken baba işlevinin güçsüzlüğü ve eksiğin olmayışı ile başa çıkma yöntemleridir. Maka ede, pervert yapının özelliklerini örneklendirmek iç in bir vaka ele alınacaktır. Buna ek olarak, Lacanyen bakış açısı temel alınarak pervert yapı için terapötik önerilerde bulunulacak ve aynı vaka ile yürütülen terapi seanslarından bazı örnekler verilecektir.

Citation Formats
B. P. Bulut Gökdemir, “Lacanyen bakış açısından pervert yapı kavramı ve terapötik öneriler,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 26–38, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49384.