Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
4
ISSN
2148-4376
Metadata
Sınırdurum kişilik organizasyonunun ve depresif semptomların Sullivan’ın Kişilerarası teorisi açısından yorumlanması: Terapistin katılımcı gözlemci rolü
Uyar SUİÇMEZ , Tuğba (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-6-1)
İnsan bir varlık olarak temelde birtakım arzularını doyurabilmek, gerilim hissini azaltabilmek ve daha anlamlı bir etkileşim ve çevre sağlayabilmek için kişilerarası ilişki kurmaya ihtiyaç duymaktadır (Sullivan, 1953). Ter...
Lacancı söylem kuramı: Histeriğin söylemine dair bir vaka örneği
Ünal, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-6-1)
Jacques Lacan, dilin özneler arası ilişkilerdeki rolünü ve bu ilişkilerdeki sosyal bağların niteliğini incelemek için söylem kuramını geliştirmiştir. Bu kuramda; efendi, üniversite, histerik ve analistin söylemi olmak üzer...
Nesne ilişkileri kapsamında Freudyen konseptler üzerine bir literatür taraması: Oral saplanımlı bir histeri vakası ve terapi süreci
Canbolat, Fazilet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-6-1)
Zaman içerisinde histeri tanısı farklı biçimlerde ele alınmıştır. Freud’dan sonraki bazı teorisyenler cinselliği göz ardı edip, histeriyi sınır-durum bozukluğa daha yakın bir perspektifle ele almışlardır. Hastalığın tanımı...
Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi: Vaka ve süpervizyon çalışması
Yalçın, Çağdaş; Ünal, Beyza; Ülbe, Selva (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-6-1)
Bu çalışma narsisistik kişilik örüntüsüne sahip bir hastanın psikopatolojisinin hastanın kullandığı savunmaların ve hastanın nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesini, psikoterapi sürecini, karşı-aktarım ve karşıa...
Citation Formats