Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi

2017-6-1
Yalçın, Çağdaş
Ünal, Beyza
Ülbe, Selva
Bu çalışma narsisistik kişilik örüntüsüne sahip bir hastanın psikopatolojisinin hastanın kullandığı savunmaların ve hastanın nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesini, psikoterapi sürecini, karşı-aktarım ve karşıaktarımın psikoterapi sürecine etkisini ve süpervizyon sürecinin değerlendirilmesini içermektedir. Her bir bölümü aynı süpervizyon grubu içerisindeki farklı kişiler tarafından yazılmış olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Patolojik narsisizmi ve narsisistik savunmaları teorik açıdan inceleyen ilk bölüm terapistin süpervizyon grubundan akranı tarafından yazılmış ve bu incelemeler nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hastanın yaşam öyküsünün anlatıldığı ikinci bölüm ve psikoterapi sürecinin ele alındığı üçüncü bölüm hastanın terapisti tarafından yazılmış; hastanın semptomları nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmiş ve hastanın terapistte yarattığı duygular ve bu duyguların psikoterapi süreci üzerindeki etkileri incelenmiştir. Süpervizyon sürecinin, süpervizör tarafından ele alındığı son bölümde ise hastadaki narsisistik kişilik örüntüsünün süpervizyon ortamına nasıl bir etkisinin olduğu, terapistin süreçleriyle birlikte nasıl değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin terapi sürecine nasıl bir etkisinin olduğu aktarılmıştır.

Citation Formats
Ç. Yalçın, B. Ünal, and S. Ülbe, “Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 42–54, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49379.