Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi: Vaka ve süpervizyon çalışması

2017-6-1
Yalçın, Çağdaş
Ünal, Beyza
Ülbe, Selva
Bu çalışma narsisistik kişilik örüntüsüne sahip bir hastanın psikopatolojisinin hastanın kullandığı savunmaların ve hastanın nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesini, psikoterapi sürecini, karşı-aktarım ve karşıaktarımın psikoterapi sürecine etkisini ve süpervizyon sürecinin değerlendirilmesini içermektedir. Her bir bölümü aynı süpervizyon grubu içerisindeki farklı kişiler tarafından yazılmış olan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Patolojik narsisizmi ve narsisistik savunmaları teorik açıdan inceleyen ilk bölüm terapistin süpervizyon grubundan akranı tarafından yazılmış ve bu incelemeler nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hastanın yaşam öyküsünün anlatıldığı ikinci bölüm ve psikoterapi sürecinin ele alındığı üçüncü bölüm hastanın terapisti tarafından yazılmış; hastanın semptomları nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmiş ve hastanın terapistte yarattığı duygular ve bu duyguların psikoterapi süreci üzerindeki etkileri incelenmiştir. Süpervizyon sürecinin, süpervizör tarafından ele alındığı son bölümde ise hastadaki narsisistik kişilik örüntüsünün süpervizyon ortamına nasıl bir etkisinin olduğu, terapistin süreçleriyle birlikte nasıl değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin terapi sürecine nasıl bir etkisinin olduğu aktarılmıştır.

Suggestions

Vaka Analizi: Bir Hafif Rayli Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi
Çetin, Kemal Önder; Can, Gizem; Ilgaç, Makbule (null; 2017-10-20)
In this study, it is aimed to improve the performance of an existing deep excavation design of a light rail system storage facility subjected to static and dynamic loading. In this context, considering the variation of soil properties along the storage site, 6 critical cross-sections were chosen and idealized soil profiles and geotechnical design input parameters were developed. The results of 2-D finite element analyses showed that forces on diaphragm walls and box sections exc...
Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği
POLAT, Makbule Su; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirilebilecek kuramsal açılımlar çalışmanın temel konusudur. Obsesyon nevrozunun semptomlarının görünümleri farklı çağlara göre değişebilse de nevrozun çekirdeğini oluşturan yapının baki kaldığı düşüncesi çalışmanın oluşturulmasındaki motivasyon niteliğindedir. Ayrıca, söz konusu vakayı Lacanyen ...
SANAL GERÇEKLİK VE GÖZ TAKİBİ UYGULAMALARI İLE YBM TABANLI TEHLİKE ANALİZİ SİSTEMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Acartürk, Cengiz; Tanyer, Ali Murat(2018-12-31)
Önerilen projede çeşitli Bilgi Teknolojileri (BT) yardımıyla inşaat sektöründeki meslek gruplarının farklı deneyim seviyesindeki çalışanlarının iş güvenliği bağlamında tehlike algılarının tespit edilmesi ve buna göre daha güvenli bir iş ortamı için ne tür önlemler alınabileceğinin ve proje süreçlerinin nasıl değiştirilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Psikoterapi süpervizyonunda paralel süreç: bir vaka çalışması
Gök, Ali Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Paralel süreç kavramı, psikoterapi süpervizyonu sürecinde, hem terapi hem de süpervizyon ikililerindeki ilişkisel örüntülerin bilinçdışı bir şekilde tekrarlanmasına denmektedir. Birçok terapist ve süpervizör paralel süreci süpervizyonda önemli bir araç ve değerli bir iletişim biçimi olarak görmektedir. Paralel süreç kavramı alanda dikkat çeken bir konu olmasına rağmen, görgül bir şekilde yeterli olarak desteklenmemiştir. Bu makale paralel süreç kavramı üzerine bir literatür derlemesi ve örnek olarak bir vak...
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Citation Formats
Ç. Yalçın, B. Ünal, and S. Ülbe, “Narsisistik kişilik örgütlenmesi ve narsisistik savunmaların nesne ilişkileri kuramı çerçevesinde incelenmesi: Vaka ve süpervizyon çalışması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 42–54, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49379.