Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
5
ISSN
2148-4376
Metadata
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
Akyüz Yılmaz, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Nesne ilişkileri kuramı, erken dönem çocukluk yaşantılarında deneyimlenen ikili ilişkilerin içselleştirilmiş nesnelerle olan bağını incelemektedir. Otto Kernberg, nesne ilişkileri kuramcılarındandır ve sınır hastalarla a...
Projektif Yöntem Olarak Rorschach Testi ile Psikozun İncelenmesi
Göçer, Kübra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Klinik psikoloji uygulamalarında psikopatolojileri tespit etmek amaçlı çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Rorschach Testi, niteliksel veriler sunan ve bir projektif test olarak bilinen, bu metodlardan bir tanesidir. Önce...
Tiyatro İzleyicisinin Akış Deneyimi: Duygudurumların Çeşitliliği, Yoğunluğu ve Değerliği Hipotezlerinin Sınanması
DEMİRUTKU, Kürşad; AĞAOĞLU, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Bu çalışmanın amacı tiyatro izleyicisinin akış ve ilişkili duygudurum deneyimlerini incelemektir. İlgili alanyazından hareketle oyun sırasındaki akış deneyiminin daha çeşitli, daha yoğun ve daha olumlu duygu deneyimiyle il...
Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumu
ATEŞ, Nida; ARCAN, Kuntay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-8-15)
Bu olgu sunumunda, DSM-5’e göre panik bozukluk belirtileri gösteren, 19 yaşında erkek bir danışanın, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla 11 seanslık tedavi süreci anlatılmıştır. Danışanın akut problemi olan panik atak ...
Citation Formats