Tiyatro İzleyicisinin Akış Deneyimi: Duygudurumların Çeşitliliği, Yoğunluğu ve Değerliği Hipotezlerinin Sınanması

2018-10-22
DEMİRUTKU, Kürşad
AĞAOĞLU, Derya
Bu çalışmanın amacı tiyatro izleyicisinin akış ve ilişkili duygudurum deneyimlerini incelemektir. İlgili alanyazından hareketle oyun sırasındaki akış deneyiminin daha çeşitli, daha yoğun ve daha olumlu duygu deneyimiyle ilişkili olacağı hipotezleri önerilmiştir. Ankara’daki özel bir tiyatroda Gideon’un Düğümü adlı tiyatro oyununu izlemeye gelen 146 gönüllü katılımcıya oyunun hemen bitiminde bu araştırmaya özel tasarlanan ölçekler uygulanmıştır. Bulgular, izleyicilerin tiyatro oyunu sırasında yüksek düzeyde akış deneyimlediğini göstermiş ve araştırmanın hipotezlerini çoğunlukla desteklemiştir. Beklenmedik bazı bulgular da hesaba katılarak tiyatro izleyicisinin öznel deneyimini akış kavramı ile açıklayan bir model önerilmiştir. Sonuçlar, araştırmanın yöntemsel sınırlılıkları ve alternatif açıklamalar çerçevesinde, sanat eserlerinin psikoterapi bağlamında kullanılmasına yönelik doğurguları ile birlikte tartışılmıştır.

Suggestions

Visual perspective in causal attribution, empathy and attitude change
Onder, OM; Öner Özkan, Bengi (SAGE Publications, 2003-12-01)
The aim of the present study was to test the effect of visual perspective on the actor-observer bias. For this aim, we examined the effects of different visual perspectives on individuals' external and internal attributions. In addition to this, we examined the presence or absence of an attitude change toward the death penalty due to participants' visual perspective. One week before the experiment, we measured the participants' attitudes toward the death penalty. Then, during the experiment, films produced ...
The analysis of theatre plays for children staged by the state theatre and private theatres in 2008-2009 theatre season in Bursa
Ölmez, Hüsniye Nihan; Erdiller Akın, Zeynep Berna; Department of Early Childhood Education (2009)
The aim of this study is to investigate theatre plays for children staged by the State Theatres and private theatre companies in one specific theatre season in Bursa in terms of their essential language, physical, educational, entertainment and social characteristics. More specifically, the present study examines appropriateness of theatre plays for children in term of these essential characteristics stated by the experts and also opinions of audiences, parents, teachers, and professionals gained by intervi...
Emotional labor: dispositional antecedents and the role of affective events
Yalçın, Aslı; Bilgiç, Reyhan; Department of Psychology (2010)
The present study aimed to explore both situational (Emotional Display Rules and Affective Events) and dispositional antecedents (Four of Big Five personality dimensions; Extraversion, Neuroticism, Conscientiousness and Agreeableness) of emotional labor. Potential interaction effects of situational and dispositional variables on emotional labor; and long-term consequences of the construct were also examined. Data were collected from table servers working in cafés, restaurants, and hotels in Ankara, İstanbul...
Direct and indirect effects of social support on psychological well-being
Gençöz, Tülin (Scientific Journal Publishers Ltd, 2004-01-01)
The aim of this study was to investigate the direct and indirect effects of social support on psychological well-being. Social support was evaluated under two different categories which were named as Aid-Related and Appreciation-Related Social Support. The first category was more related to potential for receiving help from others when needed, and being cared for by others, while the latter category was more related to being recognized by others as an efficient source of help and reassurance of worth. Under...
The effect of cinematherapy on perfectionism and related schemas
Aka, Başak Türküler; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2007)
This study aimed to reveal the effect of cinematherapy on perfectionism and related Early Maladaptive Schemas and investigates the contribution of participants’ identification with the film and recall of the film on this process. 34 university students from Psychology Department at Middle East Technical University participated in the study. The participants completed a demographic information form, Multidimensional Perfectionism Scale, three Early Maladaptive Schema (Emotional Inhibition, Unrelenting Standa...
Citation Formats
K. DEMİRUTKU and D. AĞAOĞLU, “Tiyatro İzleyicisinin Akış Deneyimi: Duygudurumların Çeşitliliği, Yoğunluğu ve Değerliği Hipotezlerinin Sınanması,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 33–60, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558564.