Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Consumers' attitude to and choice of store brands in fashion apparel: Role of gender and shopping style
Kurtuluş, Kemal; Özdamar Erçetin, Zeynep (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Most of the prior studies on store brands have focused on consumers’ attitudes towards store brands in the grocery sector. This article studies consumers’ attitudes towards store brands in apparel industry, examining whe...
Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri
Mete, İpek; Acar, Feride Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişi...
Ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji kullanımının emisyon ve ekonomik etkileri
Özeş, Reyhan; Çağatay, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinin en önemli nedenini sera gazı emisyonları oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin uluslararası yazında yapılan çalışmalara kıyasla Türkiye’de yapılan çalışmalar oldukç...
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değe...
Reassessing the heterogeneity hypothesis in unemployment dynamics
Ulucan, Hakan; Ercan, Hakan; Tümen, Semih (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Investigation of the sources of unemployment fluctuations has been a longstanding research objective. This line of research has attracted a great attention recently, because, as Shimer (2012) has confirmed that the celeb...
Citation Formats