Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin...
Loss sharing in partnerships
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
I use an experiment to analyze individuals’ choices for two well-known allocation rules proposed by the theoretical literature while sharing losses (bankruptcy situation): Equal Losses Rule (EL) and Proportional Rule (PR...
“Gelişirken”: Türkiye örneğinden hareketle iktisadi kalkınma söylemleri ve demokrasi ilişkisini yeniden düşünmek
Uğur Çınar, Meral (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Bu makalede ekonomik gelişme söyleminin yaygın kullanımı ile demokrasinin temel unsurlarının zayıflatılması arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için öncelikle ekonomik gelişme argümanlarının siyasette neden bu kadar...
Tüketici etiği çerçevesinde korsan tüketim: Sosyo-bilişsel bir model önerisi
Okan, Mehmet; Burnaz, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Korsan ve sahte ürün tüketimi ile ilgili olarak tüketiciler ile diğer paydaşların etik yargıları arasında problemlerin ve uyumsuzluğun olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın yazarları, bu problem ve uyumsuzlukların yazı...
Dynamics behind the europeanization in crisis management under the EU’s security and defence policy
Torun, Zerrin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
This article argues that a regulative norm to act in unity and make the Security and Defence Policy work through crisis management missions is operative within the European Union. EU crisis management missions analysed h...
Citation Formats