ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA –YAZMA: BİR CELESTIN FREINET OKULU ÖRNEĞİ

2012-08-01
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Suggestions

ERKEN SANAYİSİZLEŞME: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİNAMİKLERİ
Özmen, Erdal(2016-12-31)
Makroiktisat ve büyüme yazını, imalat sanayi (İS) katma değerinin GSYH içindeki payı ile kişi başı reel gelir arasındaki ilişkiyi, genellikle ters-U şeklinde ((belirli bir reel gelir seviyesine kadar İS payının artması ve daha sonra azalmaya başlaması) tanımlamaktadır (Dasgupta ve Singh, 2006, Rodrik, 2015). Son dönemlerde, bu ilişki aslında hemen tüm gelişmiş ülkelerde (GÜ) gözlemlenmektedir. Yakın dönem çalışmaları, diğer yandan, benzer durumun gelişmekte olan (GOÜ) ve yükselen piyasa (YPE) ekonomileri i...
QUALITATIVE EXAMINATION OF PATERNAL AND MATERNAL PARENTING CONTROL IN EARLY AND MIDDLE CHILDHOOD AMONG TURKISH PARENTS
Tümer, Bahar; Şahin Acar, Başak; Sümer, Nebi; Department of Psychology (2021-4-12)
Parental Psychological Control (PPC) is generally associated with adverse developmental outcomes in childhood and adolescence in Western cultures. However recent theories and studies suggest that these effects might differ across cultures since PPC may not be perceived as a negative parenting behavior collectivistic cultures. There is a need for an in-dept qualitative examination of PPC to better understand its cultural dynamics in Turkish cultural context. The current thesis aims to investigate the prevale...
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇANAK-ÇÖMLEĞİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
Ataman, Osman Yavuz(2013-12-31)
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇANAK-ÇÖMLEĞİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
COMPULSIVE ONLINE SHOPPING EXPERIENCES OF YOUNG ADULT WOMEN: A QUALITATIVE RESEARCH
Delibay, Damla; Gençöz, Faruk; Maraş, Ayşen; Department of Psychology (2022-2-10)
This thesis aims to understand young adult women's compulsive online shopping experiences. In order to reveal the subjective experiences of the participants, a qualitative research method was chosen. Semi-structured interviews were conducted with eight participants between the ages of 18 and 35, who stated that they cannot control their excessive online shopping behavior despite the psychological and financial problems related to the behavior. The data were analyzed with Interpretative Phenomenological Anal...
TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan (2018-08-01)
Citation Formats
F. Yalçın, “ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA –YAZMA: BİR CELESTIN FREINET OKULU ÖRNEĞİ,” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol. 1, no. 3, pp. 213–222, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91996.