ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA –YAZMA: BİR CELESTIN FREINET OKULU ÖRNEĞİ

2012-08-01
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Suggestions

PROSOCIAL ACTS IN EARLY CHILDHOOD: TRANSMISSION OF MATERNAL SELF-CONSTRUALS THROUGH PARENTING
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2023-2-19)
The current thesis aims to investigate the transmission of maternal self-construals through parenting. For this aim, two different studies were conducted. Study 1 was conducted as a preliminary study to explore whether there is an association between self-construals and parenting practices. The aim was to identify which parenting practices were associated with maternal self-construals. Study 2 focused on how various parenting practices (warmth, reasoning, corporal punishment, deceiving lying) mediate the re...
ERKEN SANAYİSİZLEŞME: TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DİNAMİKLERİ
Özmen, Erdal(2016-12-31)
Makroiktisat ve büyüme yazını, imalat sanayi (İS) katma değerinin GSYH içindeki payı ile kişi başı reel gelir arasındaki ilişkiyi, genellikle ters-U şeklinde ((belirli bir reel gelir seviyesine kadar İS payının artması ve daha sonra azalmaya başlaması) tanımlamaktadır (Dasgupta ve Singh, 2006, Rodrik, 2015). Son dönemlerde, bu ilişki aslında hemen tüm gelişmiş ülkelerde (GÜ) gözlemlenmektedir. Yakın dönem çalışmaları, diğer yandan, benzer durumun gelişmekte olan (GOÜ) ve yükselen piyasa (YPE) ekonomileri i...
QUALITATIVE EXAMINATION OF PATERNAL AND MATERNAL PARENTING CONTROL IN EARLY AND MIDDLE CHILDHOOD AMONG TURKISH PARENTS
Tümer, Bahar; Şahin Acar, Başak; Sümer, Nebi; Department of Psychology (2021-4-12)
Parental Psychological Control (PPC) is generally associated with adverse developmental outcomes in childhood and adolescence in Western cultures. However recent theories and studies suggest that these effects might differ across cultures since PPC may not be perceived as a negative parenting behavior collectivistic cultures. There is a need for an in-dept qualitative examination of PPC to better understand its cultural dynamics in Turkish cultural context. The current thesis aims to investigate the prevale...
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇANAK-ÇÖMLEĞİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
Ataman, Osman Yavuz(2013-12-31)
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ÇANAK-ÇÖMLEĞİNİN ARKEOMETRİK KARAKTERİZASYONU
EXAMINING INDIVIDUAL, RELATIONAL AND ENVIRONMENTAL DYNAMICS OF ADOLESCENT INTERNET USE: A MIXED METHODS STUDY
Ayas, Selin; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-11-28)
The present mixed methods study aims to examine adolescent Problematic Internet Use (PIU) from the Problem Behavior Theory (PBT) perspective. The first part of the study aimed to achieve an in-depth examination of adolescent PIU and explore the relational and environmental dynamics of PIU. Then, building on this qualitative part, a Structural Equation Model (SEM) that aimed to explain PIU was hypothesized and tested in the second part of the study. For this purpose, firstly, semi-structured indepth intervie...
Citation Formats
F. Yalçın, “ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUMA –YAZMA: BİR CELESTIN FREINET OKULU ÖRNEĞİ,” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol. 1, no. 3, pp. 213–222, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91996.