Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Değer Zincirindeki Rolü ve Bölgesel Kapsayıcılığı

2021
Pehlivan Gürkan, Nilgün
Üretici örgütleri, zeytin üreticilerinin ürün değer zincirinde rol alarak katma değeri elde etmelerini sağlayan önemli kurumsal yapılardır. Bu çalışma üretici örgütlerinin zeytin ve zeytinyağı değer zincirindeki rolü ve bölgesel kapsayıcılığının değerlendirmesini amaçlamaktadır. Halen zeytin ve zeytinyağı sektöründe yer alan üç üretici örgütün - üretici birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri - faaliyetleri mevcut veriler ışığında değerlendirilmiştir. 2004 yılından beri verilen kamu destekleri sonucunda Türkiye’de zeytinlik alanlar ve zeytin üretimi belirgin olarak artmış; ancak sektör genelinde üretici örgütlenmesinde göze çarpan gelişme olmamıştır. Bölgeler arası üretici örgütlenmesindeki gelişmişlik düzeyi de çok belirgindir. Bu durum üretici örgütlenmesinin önündeki yapısal sorunlara işaret etmektedir. Sektördeki üretici örgütlerinin, farklı düzenlemelere tabi mevcut parçalı yapı yerine, üç kademeli üst örgütlenme yapısı içinde tek bir kooperatif sisteminde yer alması etkinliği ve kapsayıcılığı artırarak zeytin üreticilerinin değer zincirinin tüm aşamalarındaki katmadeğeri elde etmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, üretici örgütlenmesinin etkin işleyişin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, bütüncül bir yaklaşım olan “(Yenilik) Sistem(i) Yaklaşımı” ile üretici örgütü sisteminin işleyişinin önündeki tüm yapısal sorunların - teknolojik, bilgi, finansal, insan kaynağı, kurumsal ve işbirliği ağları altyapısı niceliksel ve niteliksel zayıflıkları - tespit edilip, bu yapısal sorunları hedefleyen kamu politikası tasarlanması gerekliliği çalışmanın vardığı temel sonuçtur.

Suggestions

System dynamics modeling of agricultural value chains: the case of olive oil in Turkey
Atamer Balkan, Büşr; Meral, Fatma Sedef; Department of Industrial Engineering (2019)
In recent decades, agricultural commodity and food price fluctuations reveal the importance of understanding the agricultural value chain dynamics and making policy recommendations for sustainable development. The modeling purpose in this study is twofold: (1) to understand the price, supply and demand dynamics along the agricultural commodity value chains (2) for the specific case of olive oil value chain in Turkey, to make policy and scenario analysis with the focus of economical sustainability. In line w...
The Critical success factors for manufacturing execution systems (mes) adoption in Turkey defense industry: an industrial case study
Yavuz, Hasan; Akçomak, İbrahim Semih; Department of Science and Technology Policy Studies (2018)
The main objective of this thesis is to investigate the Critical Success Factors (CSFs) of Manufacturing Execution Systems (MES) adoption using the case of a Turkish defense industry firm with both a quantitative and a qualitative research design. After the critical factors that are used in the adoption and implementation assessment in different countries and sectors are determined in the literature, about one hundred questionnaires and five interviews are conducted at a defense industry firm. The thesis dr...
Türkiye de Çimento Üretiminin Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü Analizi
Yener, Aysegul Petek(2012-09-13)
Karbon dioksit (CO2)iklim değişikliğineneden olan insan kaynaklıgazlar içerisinde çokönemli bir yer tutmaktadır.Dünyadaki antropojenik CO2emisyonlarının%5’i çimento üretiminden kaynaklanmaktadır. Gittikçe katılaşan çevre politikalarıve artançevre bilinci diğer üretim sektörleriniolduğu gibi çimento sektörünüde CO2emisyonlarınınkontrolüve azaltılmasıyönündeharekete geçirmiştir.2010 itibariyle yıllık 62.7 milyontonu aşan üretimiyle dünya liderlerinden biri olan Türkçimento sektörünün çevre...
Strategic environmental quality investments in multi-tier supply chains
Yalçın, Pınar; Karaer, Özgen; Kraft, Tim; Department of Operational Research (2018)
We study a buyer’s strategies to incentivize environmental quality investment in a three-tier supply chain. Environmental quality of the end product depends on the environmental performances of both the tier 1 and tier 2 suppliers. A higher environmental quality produces an increased demand for the end product; and hence for the whole supply chain. In this setting, we compare the effectiveness of a delegation vs. a full control model from the buyer’s cost-sharing perspective. Our analysis considers how the ...
Türkiye’de ada ölçeğinde toplu konut projelerinin yaşam döngüsü açısından incelenmesi
Kayaçetin, Nuri Cihan; Tanyer, Ali Murat (Anadolu Üniversitesi; 2016-11-30)
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi, araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kaps...
Citation Formats
N. Pehlivan Gürkan, “Türkiye’de Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründeki Tarımsal Üretici Örgütlerinin Değer Zincirindeki Rolü ve Bölgesel Kapsayıcılığı,” 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92087.