Virtual Grieving in the Times of COVID-19

2022-12-29
Karabulut, Merve Hilal
In this study, the experiences of the virtual world on grieving, how the virtual world is used in grief, the way bonds in social media are maintained, and the experiences of the virtual world on the reconstruction of meaning during the time of COVID-19 was investigated. To examine the experiences of grieving individuals in virtual environments, qualitative research methodology was chosen to explore individuals' digital grief experiences during the COVID-19 pandemic. A phenomenological research design was chosen to identify common aspects of experiences of the grieving process on social media during COVID-19 and their impact on bereaved individuals. Semi structured interviews were conducted with a total of 10 participants, six women and four men, reached through purposive sampling technique. The qualitative data analysis program MAXQDA 2022 was used to complete the content analysis of the results. According to the results of the study, individuals grieving during COVID-19 shared grief posts on their social media accounts. These posts experienced positively and negatively. At the same time, the contribution of social media to the continuity of bonds and the reconstruction of meaning was determined. Positive experiences such as social support and emotion regulation were identified, while negative experiences such as social appearance effect and other people's interactions were found. While the permanence of the deceased person's accounts contributed to the continuity of the bond, the interactions obtained through common experiences on social media contributed to the reconstruction of meaning.

Suggestions

Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Borderline (Sınır) Kişilik Örgütlenmesine Bakış: Vaka Örneği ile Psikoterapi Sürecinin Yorumlanması
Gündoğan, Hande (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-1)
Borderline (sınır) kişilik örgütlenmesi, kimlik dağılması (tutarsız ve çelişkili benlik ve öteki algısı), ilkel savunmaların kullanılması (çoğunlukla bölme [splitting] ve yansıtmalı özdeşim [projective identification]) ve gerçeği değerlendirme yetisinde e ksiklikler ile karakterize olan güçsüz benliğin yer aldığı kişilik örgütlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 32 yaşında bekar ve çalışan bir kadın olan Beril M.’nin başvuru nedenleri ve terapi sürecinde gündem olan şikayetleri dayanak alınarak tanımlama do...
İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve belirgin bir biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevenin sınırlarının bilinmesi, kanımca, Türkiye'de plan uygulamalarında karşılaşılan sorunların tanınması ve giderek bu bağlamda önerilecek yeni düzenlemelerin tasarlanması için de bir başlangıç olacaktır.
Place presence, social presence, co-presence, and satisfaction in virtual worlds
Tokel, Saniye Tuğba (2012-01-01)
This study investigated the relationship among three types of presences, including place presence, social presence, and co-presence in virtual worlds and their relationship with satisfaction and immersive tendencies of students. Students' scores on a subjective questionnaire were analyzed. The results indicated that there was a significant relationship among the place presence, social presence, and co-presence. While social presence seemed to affect the satisfaction most, place and co-presence also affected...
Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (null; 2016-05-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Citation Formats
M. H. Karabulut, “Virtual Grieving in the Times of COVID-19,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.