Okul öncesi dönem çocuklarının örüntü becerisi ve dil gelişimi ilişkisi

2020-10-12
Güven, Yıldız
Hamamcı, Beyza
Yayla, Kübra

Suggestions

Relationship between emotional skills of preschoolers and emotional intelligence of their teachers and mothers
Terzioğlu, Tuğçe Esra; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2018)
The purpose of this study is to investigate the emotional skills of 66–72-month-old children and the emotional intelligence levels of their preschool teachers and mothers, as well as to examine the predictive impact of the emotional intelligence of the preschool teachers and the emotional intelligence of the mothers on the emotional skills of the 66–72-month-old children. The sample of this study involves 66–72-month-old children (N=126) who are attending public and primary elementary schools and preschools...
Okul öncesi dönem çocuklarının çözümü olmayan matematik problemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Olgan, Refika(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile gerçek hayatta karşılaşabilecekleri ve çözümü olmayan matematik problemleri üzerinden sayı ayrışımı ve birleşimi nasıl yapacaklarının incelenmesinin yanında bu süreçte kullanacakları stratejilerin belirlenmesidir. Ayrıca, çocukların sayı ayrışımı ve birleşiminde kullanacakları ve ön koşul sayılan sözel sayma ve obje sayma düzeylerinin de belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları (N=30) olacaktır. Bu ça...
Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Sarı, Burcu; Altun, Dilek (2018-10-01)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile Zihin Kuramı becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dört bağımsız anaokulunda eğitimine devam eden 133 (67 kız, 66 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Zihin Kuramı Ölçeği ve Hikâye Anlama Soruları kullanılarak toplanmıştır. Çalışm...
The Development of episodic cognition and mental time travel in turkish preschoolers: what, where, and when
Ünal, Gülten; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2014)
The goal of the present study is to investigate the development of episodic cognition and mental time travel and their relation with Working Memory, language ability, and counter-factual thinking in Turkish preschoolers (age range: 3 to 5 years). Overall, in order to investigate these concepts, we developed two main tasks: (1) a what-where-when (www) memory task that tests episodic memory of the past, (2) a future prediction task that tests episodic future thinking (mental time travel) and five additional t...
Motivators of mothers’ engagement in their preschoolers’ education regarding the influence of media
Filik Uyanık, Rabia; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2018)
This study aims to investigate the determinants of the motivators of mother’s engagement decisions into their children’s education in relation to motherhood related variables. Specifically, the purpose of the study is to examine the association of mothers’, with children attending a preschool institution, media exposures and belief systems with the motivators of their engagement decisions. Another purpose is to assess the operation of the mechanisms of media exposures to celebrity mothers and childrearing i...
Citation Formats
Y. Güven, B. Hamamcı, and K. Yayla, “Okul öncesi dönem çocuklarının örüntü becerisi ve dil gelişimi ilişkisi,” presented at the EJER Congress, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92448.