A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production Histor

2020-11-01
Medeiros Ribeiro, José Duarte
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu
Duarte, João Santos
Eski zamanlardan bu yana gelen sembol ve anlatılarla üzüm, nihai ürünlerinden olan şarabı saran kutsallık ve kâfirlik ikilemi sebebiyle diğer tarımsal ürünlerden ayrılır. Üzüm ve şarap üretimi toplumların mirasına dair çeşitli anlamlara sahiptir ve bu kalıt bir ülkenin doğduğu toprakların özelliklerini ve zenginliğini taşır. Çalışmada, üzüm ve şarabın Anadolu’daki antik kökenlerinden modern Türkiye’ye kadar uzanan tarihsel bir incelemeden sonra, Ankara ve bölgesinin bağları, üzüm ve şarap üretim mirası konu edilmektedir. Bağ kelimesi, sadece üzüm bağını değil, aynı zamanda bir kent ve üzüm mirası arasındaki giderek kopan bağları metaforik olarak anlatmaktadır.Yetmiş yıl öncesine kadar bağlarla çevrili olan ancak bugün, bağ mekânlarını ve kültürünü büyük ölçüde yitirmiş olan Ankara kenti, bağları ve bağ evleri, şarap üretim ve eğitim birimleri (Atatürk Orman Çiftliği, Yüksek Ziraat Enstitüsü, şaraphaneler), ve ilçeleri (Kalecik, Akyurt) üzerinden incelenmektedir. Temel amacı Ankara ve bölgesinin kültürel ve mekânsal tarihini, daha önce bahsedilen bağlamda çalışılmamış bir çerçeve ve yöntemle tartışmak olan çalışma, Ankara’da üzümün mirasının zenginliği ve bozuma uğraması süreçleri içerisinde aktörler, ağlar ve politikaları çözümlemektedir. Bu başlıklar altında ele alınan üzüm ve şarap üretim kapasiteleri, doğal ve kırsal potansiyellerin değerlerinin de gösterdiği gibi, bir zamanlar Engürü (Farsça’da üzüm) olarak anılan kentin artık bu isimle yaşamadığını bir kere daha gözler önüne sermektedir.
Journal of Ankara Studies

Suggestions

Numerical Modeling of Long Waves from Atypical Sources: Atmospheric Disturbances and Volcanic Origin
Doğan Bingöl, Gözde Güney; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Department of Civil Engineering (2022-6-30)
Earthquakes are the main cause mechanisms of tsunamis and large tsunamigenic earthquakes, especially in the subduction zones, occur on relatively much shorter timescales, but destructive tsunamis are also produced by volcanic eruptions, which have been threatening the coastal communities throughout history. Furthermore, while earthquake-generated tsunamis have been studied immensely, there is less focus on research related to tsunamis induced by atmospheric disturbances (meteotsunamis). Consequently, this s...
CROWD COUNTING, LOCALIZATION AND ANOMALY DETECTION WITH CONVLSTM BASED CNN USING SYNTHETIC IMAGES
Coşkun, Muhammet Furkan; Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-6-28)
Crowd analysis related tasks have a wide range of real-life applications such as mass surveillance, safety monitoring, disaster management, traffic control and public area design. There are different novel works on crowd counting, localization and abnormal event detection tasks in the computer vision literature. In this study, we propose a ConvLSTM based Convolutional Neural Network to solve these three problems together in a single network. Our proposed model is a combination of P2P-Net architecture, whic...
Generation and modification of 3D models with deep neural networks
Öngün, Cihan; Temizel, Alptekin; Department of Information Systems (2021-9)
Artificial intelligence (AI) and particularly deep neural networks (DNN) have become very hot topics in the recent years and they have been shown to be successful in problems such as detection, recognition and segmentation. More recently DNNs have started to be popular in data generation problems by the invention of Generative Adversarial Networks (GAN). Using GANs, various types of data such as audio, image or 3D models could be generated. In this thesis, we aim to propose a system that creates artificial...
INVESTIGATING BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH DIVORCED PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF TEACHERS‘ VIEWS AND PRACTICES
Yiğit, Nur Banu; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2022-7)
The purpose of this study was to investigate the views and the classroom practices of early childhood teachers regarding behavioral problems in children with divorced parents. The participants were 15 early childhood teachers working in state early childhood education institutions in Duzce, Turkey. It was conducted as a phenomenology study within the scope of qualitative research method and data were collected through semi-structured interviews and observations. The findings revealed that teachers' content ...
Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
Citation Formats
J. D. Medeiros Ribeiro, D. Cihanger Medeıros Rıbeıro, and J. S. Duarte, “A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production Histor,” Journal of Ankara Studies, vol. 8, no. 2, pp. 215–251, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://jag.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_8_2_215_251%5BA%5D.pdf.