Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Karar Verici Otorite Tercihi

2021-05-21
Adal, Elif Ece
Çakıroğlu, Jale

Suggestions

Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yaklaşımı
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2020-11-25)
Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bağlam Faktörü Açısından İncelenmesi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği
Karahan, Engin (2014-09-14)
Matematik Öğretmen Adaylarının Uygulamaya Dayalı Bir Öğretim Modülünün Öncesinde Ve Sonrasında Orantısal Problemleri Çözerken Kullandıkları Stratejiler
Pişkin Tunç, Mutlu; Çakıroğlu, Erdinç (2017-04-27)
Preservice science teachers’ informal reasoning regarding socioscientific issues and the factors influencing their informal reasoning
Topçu, Mustafa Sami; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Educational Sciences (2008)
The main purpose of this study was to explore Preservice Science Teachers’ (PSTs) informal reasoning regarding socioscientific issues (SSI). The study first investigated PSTs’ informal reasoning patterns; second, explored the relationship between informal reasoning patterns and quality; third, examined the variation of informal reasoning quality with SSI; at last, focused on the factors influencing PSTs’ informal reasoning in the context of SSI. Totally, 39 PSTs voluntarily participated in the study. Senior...
Lise Öğrencilerin Bilgisayar Tabanlı Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler: Bir Sıralı Regresyon Çalışması
Alptekin, Funda; Eryılmaz, Ali (2017-09-07)
Citation Formats
E. E. Adal and J. Çakıroğlu, “Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Karar Verici Otorite Tercihi,” presented at the 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ufbmek2021.mehmetakif.edu.tr/files/kongre-ozetler-kitabi.pdf.