Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yaklaşımı

2020-11-25
Adal, Elif Ece
Çakıroğlu, Jale
VIIth International Eurasian Educational Research Congress

Suggestions

Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Karar Verici Otorite Tercihi
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Bağlam Faktörü Açısından İncelenmesi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Örneği
Karahan, Engin (2014-09-14)
Preservice science teachers’ informal reasoning regarding socioscientific issues and the factors influencing their informal reasoning
Topçu, Mustafa Sami; Yılmaz Tüzün, Özgül; Department of Educational Sciences (2008)
The main purpose of this study was to explore Preservice Science Teachers’ (PSTs) informal reasoning regarding socioscientific issues (SSI). The study first investigated PSTs’ informal reasoning patterns; second, explored the relationship between informal reasoning patterns and quality; third, examined the variation of informal reasoning quality with SSI; at last, focused on the factors influencing PSTs’ informal reasoning in the context of SSI. Totally, 39 PSTs voluntarily participated in the study. Senior...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin Ve Genetik Okuryazarlılığa Yönelik Tutumlarının Saptanması.
Öztekin, Ceren(2012-12-31)
Genetik okuryazarlık kavramı dünyada ve ülkemizde yeni gelişen bir çalışma alanıdır ve dolayısıyla bu alanda yapılan çalışma sayısı azdır (Acra, 2006; Bowling, 2007; Bowling ve ark., 2008 ve Moskalik, 2007). Aynı şekilde ülkemizde de genetik okuryazarlık üzerine yapılan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Cebesoy ve Tekkaya, 2011, 2012). Bu çalışmada öngörülen genetik okuryazarlık ölçme envanteri ve genetik okuryazarlığa yönelik tutum ölçeğinin geliştirildiği ve kullanıldığı bu denli kapsamlı bir çalışma i...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife(2019-10-01)
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabilir. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç Ankara merkez ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında çalışmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yansıtıcı olma odakları ve düzeylerini belirlemektir. İkinci amaç ise çalışmaya gönüllü olarak katılan çeşitli öğretmenlik deneyimleri ...
Citation Formats
E. E. Adal and J. Çakıroğlu, “Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yaklaşımı,” presented at the VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93475.