İnce daneli zeminlerde tekrarlı yükleme sebepli hacim birim deformasyonların değerlendirilmesi

2010-10-01
Bilge, Habib Tolga
Çetin, Kemal Önder
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi

Suggestions

Cyclic volumetric and shear strain responses of fine-grained soils
Bilge, Habib Tolga; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2010)
Although silt and clay mixtures were mostly considered to be resistant to cyclic loading due to cohesional components of their shear strength, ground failure case histories compiled from fine grained soil profiles after recent earthquakes (e.g. 1994 Northridge, 1999 Adapazarı, 1999 Chi-Chi) revealed that the responses of low plasticity silt and clay mixtures are also critical under cyclic loading. Consequently, understanding the cyclic response of these soils has become a recent challenge in geotechnical ea...
İnce Film Silisyum Güneş Gözelerinin Tasarımı ve Kimyasal Aşındırma İle Elde Edilmiş Silisyum Pulları Üzerine Üretilmesi
Yerci, Selçuk(2015-12-31)
Silisyum (Si) güneş gözeleri fotovoltaik endüstrisinin yüzde doksanından fazlasına hâkimdir. Silisyumun bu başarısının arkasında yüksek kaliteye sahip silisyum tek kristalinin uygun maliyetle üretilebilmesi, silisyumun ideale yakın bant aralığının olması ve Si p-n ekleminin kolaylıkla üretilebilmesidir. Bunların yanı sıra silisyumun ışık soğurma katsayısının küçük olması ve dolayısıyla Si güneş gözelerinin göreceli olarak kalın olması ise silisyumun en önemli zaafıdır. Kullanılan kalın malzeme (~200 um), Si...
Development of hybrid photonic and plasmonic light management interfaces for thin film semiconductor devices
Nasser, Hisham; Turan, Raşit; Özenbaş, Ahmet Macit; Department of Micro and Nanotechnology (2015)
Hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) is a versatile and an attractive material of photovoltaics whose manufacturing has reached an immense and advanced level of maturity. Owing to its moderate conversion efficiency compared to its crystalline counterparts, it should target either power plants with miniature installation cost or applications with added value like building-integration. Since this photovoltaic technology is based on very thin films of a weakly light-absorbing material, light-management is, ...
İnce film metalik iletişim bağlarında oluşan elektrogöç güdümündeki iç makro boşlukların ve yüzey tane oluklarının hidroastatik ve çift akslı gerilimler altındaki dinamiklerinin matematik modellemesi ve bilgisayar benzetimi
Oğurtanı, Ömer Tarık; Kalkanlı, Ali; Ören, Emre Ersin(2009)
Modeling and optimization of PECVD processes and equipment used for manufacturing thin film photovoltaic devices
Özkol, Engin; Kıncal, Serkan; Department of Chemical Engineering (2014)
Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) is a common technique used in thin film based device fabrication. Operation conditions of a PECVD reactor need to be optimized in terms of deposition conditions as well as plasma cleaning procedures to deliver desired deposited material qualities. In addition, interactions with external support systems such as gas lines and cabinet, compressors and utility production units need to be understood and characterized. Modeling, whether based on fundamental princi...
Citation Formats
H. T. Bilge and K. Ö. Çetin, “İnce daneli zeminlerde tekrarlı yükleme sebepli hacim birim deformasyonların değerlendirilmesi,” presented at the Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92619.