Hide/Show Apps

İnce Film Silisyum Güneş Gözelerinin Tasarımı ve Kimyasal Aşındırma İle Elde Edilmiş Silisyum Pulları Üzerine Üretilmesi

2015-12-31
Yerci, Selçuk
Hadibrata, Wisnu
Silisyum (Si) güneş gözeleri fotovoltaik endüstrisinin yüzde doksanından fazlasına hâkimdir. Silisyumun bu başarısının arkasında yüksek kaliteye sahip silisyum tek kristalinin uygun maliyetle üretilebilmesi, silisyumun ideale yakın bant aralığının olması ve Si p-n ekleminin kolaylıkla üretilebilmesidir. Bunların yanı sıra silisyumun ışık soğurma katsayısının küçük olması ve dolayısıyla Si güneş gözelerinin göreceli olarak kalın olması ise silisyumun en önemli zaafıdır. Kullanılan kalın malzeme (~200 um), Si güneş gözelerinin maliyetini arttırmaktadır. Silisyum kalınlığının azaltılması dolayısıyla maliyetin azaltılması mümkün olmakla beraber, ışığın ince silisyumda soğrulmasını arttırmak ve oluşacak elektron-hol çiftlerini toplayabilmek için güneş gözelerinin optik ve elektrik özelliklerinin en iyileştirilmesi gerekmektedir. Projede, elektromanyetik ve elektronik benzetimler vasıtasıyla ince film Si güneş gözelerine uygun ışık kapanı ve işlenme değişkenlerinin (katkı miktarları ve bağlantı mesafeleri gibi) optimizasyonu yapılacak ve verimli ışık kapanı ile verimli güneş gözesi yapmak için değişkenlerinin ödünleşinler bulunacaktır. Ayrıca, ince Si, Si pullarını kimyasal yöntemlerle aşındırarak elde edilecektir. Son olarak, benzetimler sayesinde elde edilecek parametreler kullanılarak ışık kapanı ile soğurması arttırılmış güneş gözeleri üretilecektir. Proje çıktılarının insansız hava aracı gibi hafif esnek ve verimli güneş gözesi gerektiren uygulamalarda kullanılabilecektir.