Sonuç: Turizmi Haberleştirmek... Ama Nasıl?

2021-05-01
Tılıç, L. Doğan
Rittersberger, Helga İda

Suggestions

Sonuç
Ünlü Bilgiç, Tuba (Ufuk Kitap, 2014-05-01)
Türkiye’nin yakın tarihi bir yandan baş döndürücü sosyal, politik ve ekonomik bir değişim öyküsü iken bir yandan da neredeyse siyasi kültürün parçası haline gelecek kadar kökleşmiş durağan söylemlerin ve tartışmaların toplamı gibidir. Bu devamlılık ve değişim sarmalı iç politikada olduğu kadar dış politikada da kendini göstermektedir. Özellikle çok sayıdaki Türkiye uzmanının son on yılda bu ülkenin devrimsel bir değişim yaşadığını ifade ettikleri göz önüne alınırsa, söz konusu değişimin köklerinin, öncüller...
Sonuç yerine: Yer’in Geleceği
Şahin Güçhan, Neriman (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017-01-01)
Suç Korkusunun Sosyolojik Profili: Ankara Örneği
Mutlu, Mehmet Kayhan(2009-12-31)
Bu çalışma suç korkusunun üniversite öğrencileri üzerine yansımasını ve sosyolojik profilini çıkarmayı amaçlamaktadır. suç korkusu suç oranı yüksek olmayan bölgelerde bile yüksek çıkan bir özelliğe sahiptir. bu açıdan değerlendirdiğimizde yaşam kalitesini etkileyen suç korkusunun seviyesini belirlemek ve buna uygun stratejiler geliştirmek, bireylerin yaşamlarını olumlu yönde etkileyen bir unsur olabilmektedir. çalışmamız öğrencilerin kampüs yaşamını ve faaliyetlerini etkileyen bir unsur olarak suç korkusunu...
İç halkaya dâhil olmak: Türkiye’deki büyük aile holdinglerinde profesyonel yöneticiler
Üsdiken, Behlül; Yıldırım Öktem, Özlem; Şenol, F. Nazlı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Bu çalışmada, iç halka fikrini Türkiye’deki büyük aile holdingleri ortamına taşıyıp, görgül olarak inceliyoruz. Sorduğumuz soru, holdingin başında bulunan aile üyesinin etrafındaki iç halkaya dâhil olabilen profesyonel yöneticileri hangi iş ve eğitim deneyimlerinin ayırt ettiğidir. Bulgular, iç halkaya girenlerin uzun holding kıdemine ve devlet deneyimine sahip olmaları ihtimalinin diğer üst düzey yöneticilere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yurtdışında çalışma deneyimi ile iç halka üyeliği ara...
A novel approach for synthesising sinus waveforms at power level
Şedele, Serkan Paki; Ertan, Hulusi Bülent; Department of Electrical and Electronics Engineering (2004)
In variable speed motor drive and uninterruptible power supply (UPS) applications, taditional method is to employ some kind of a modulation technique at a high frequency typically 6 kHz to 20 kHz range. In these modulation techniques, the switches are hard switched. The result is application of a series of pulses to the load, and if the load is inductive, sine wave current flows into the load. Hard and rapid switching causes a voltage waveform with a very high dv/dt (rate of change in voltage) causing high ...
Citation Formats
L. D. Tılıç and H. İ. Rittersberger, Sonuç: Turizmi Haberleştirmek... Ama Nasıl? 2021.