Hide/Show Apps

Suç Korkusunun Sosyolojik Profili: Ankara Örneği

2009-12-31
Mutlu, Mehmet Kayhan
Bu çalışma suç korkusunun üniversite öğrencileri üzerine yansımasını ve sosyolojik profilini çıkarmayı amaçlamaktadır. suç korkusu suç oranı yüksek olmayan bölgelerde bile yüksek çıkan bir özelliğe sahiptir. bu açıdan değerlendirdiğimizde yaşam kalitesini etkileyen suç korkusunun seviyesini belirlemek ve buna uygun stratejiler geliştirmek, bireylerin yaşamlarını olumlu yönde etkileyen bir unsur olabilmektedir. çalışmamız öğrencilerin kampüs yaşamını ve faaliyetlerini etkileyen bir unsur olarak suç korkusunu çoklu değişkenler üzerinden belirlemeyi amaçlamaktadır. çalışmamız, öğrencilerin suç korkusunu belirleme açısından suç korkusunu ölçmeye yönelik anket sorularını içerecektir. suç korkusunu çok boyutlu bir düzeyde ele alan anketimiz sonucunda oluşan verileri nicel analiz yöntemleri kullanarak değerlendireceğiz. çalışmamız sonucunda ortaya çıkan sonuçların ışığında kampüs yaşamında suç korkusunun azaltılmasına yönelik önerilerde bulunacağız..