İç halkaya dâhil olmak: Türkiye’deki büyük aile holdinglerinde profesyonel yöneticiler

2015-12
Üsdiken, Behlül
Yıldırım Öktem, Özlem
Şenol, F. Nazlı
Bu çalışmada, iç halka fikrini Türkiye’deki büyük aile holdingleri ortamına taşıyıp, görgül olarak inceliyoruz. Sorduğumuz soru, holdingin başında bulunan aile üyesinin etrafındaki iç halkaya dâhil olabilen profesyonel yöneticileri hangi iş ve eğitim deneyimlerinin ayırt ettiğidir. Bulgular, iç halkaya girenlerin uzun holding kıdemine ve devlet deneyimine sahip olmaları ihtimalinin diğer üst düzey yöneticilere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yurtdışında çalışma deneyimi ile iç halka üyeliği arasında zayıf bir ilişki vardır. Bu sonuçlar, kuramsal temel olarak aldığımız iki kurumsalcı yaklaşımdan ulusal kurumsalcılığa, iktisadi olanına kıyasla daha fazla destek sağlamaktadır. Yöneticilerin eğitim geçmişine dair, yine bu iki yaklaşıma dayalı, hipotezlerimiz ise görgül destek görmemektedir.

Suggestions

Areas Of Expertise, Types Of Services Given And Client Industries Of Design Consultancy Firms In Turkey
Alparslan, Muzeyyen; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
This article presents part of a survey carried out to determine the scope of design consultancy in Turkey. The survey was conducted as part of a master’s thesis carried out in the graduate program at METU Department of Industrial Design. The article explores the role of design consultancy in Turkey in fulfilling product development needs of client firms, who may be firms from the industry, as well as clients who are not manufacturers. Design consultancy in Turkey is a small business run since the 1980s. Cur...
How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice
Çalışkan, Olgu (2015-01-01)
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri ...
İhracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz
Yapraklı, Sevda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelemektir. Bu amaçla 1970-2005 dönemi için, toplam ve ana sektörlere (tarım, madencilik ve sanayi) göre ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, eş-bütünleşme ve hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik test teknikleri kullanılarak ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçları, Türkiye’de toplam ve sanayi ihracatından ekonomik büyümeye doğru pozitif ve tek yönlü nedensellik bulunduğunu ortaya koymak...
The children’s prosthesis co-design toolkit: eliciting children’s needs for hand prosthesis using generative design tools
Dursun, Melis; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2021-2-10)
When designing assistive devices for children with disabilities, designers mostly consider technical and functional aspects and overlook factors that affect their usage from children's perspective. Therefore, in most cases, assistive devices do not fully meet the needs of the children and may create a negative effect on children's well-being. To explore the opinions of children using 3D printed hand prosthetics in Turkey, individual co-design sessions were conducted with four children...
Analysis of the social meanings of the second person pronoun SEN'in Turkish
Hatipoğlu, Çiler (2008-04-01)
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ikinci tekil şahıs adılı SEN’i ne zaman ve kime hitap ederken kullandıklarını incelemekte ve kullanılan ikinci şahıs adılının araştırmaya katılanlar için hangi toplumsal ve anlatımsal anlamları taşıdığını bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada ayrıca, Brown ve Gilman’ın (1960) ortaya koydukları “Güç ve Dayanışma” modelinin Türkçe’de gözlenen SEN kullanım çeşitlerini ve bunların taşıdıkları anlamları açıklayıp açıklayamadığını da araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler a...
Citation Formats
B. Üsdiken, Ö. Yıldırım Öktem, and F. N. Şenol, “İç halkaya dâhil olmak: Türkiye’deki büyük aile holdinglerinde profesyonel yöneticiler,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 42, no. 3, pp. 521–551, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/778.