Soma madenlerinde kurumsal muhafaza işi olarak çatışma ilişkisi

2021-06-10
Bu çalışma, Soma Maden Faciası genel bağlamında madencilerle amirleri arasındaki çatışma ilişkisinin, üretim merkezli pratiklerin güvenlik merkezli pratikler üzerinde baskın gelmesinde ve kurumsal muhafazasında nasıl bir rol oynadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kurumsal muhafaza çalışmaları aktörler ve gruplar arasındaki çatışma ilişkisine örtük bir şekilde yer vermektedir. Az sayıdaki çalışmada, bir kurumdaki farklı gurplara ait alt-anlamların ve pratiklerin çatışma nedeniyle grup içinde vurgulanıp güçlenmelerinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla literatürde çatışmanın kurumsal pratikleri yeniden üreten bir araç olarak nasıl işlediğine dair çözümleme eksiktir. Nitel yöntemler kullanılan bu çalışmada, madencilerle amirler arasındaki çatışmayı kurumsal muhafaza işine dönüştüren iki özellik tespit edilmiştir. İlk olarak, çatışma alt kademelerde yalıtılmış ve genel yapıya nüfuz etmesi engellenmiştir. İkinci olarak, çatışma çözümsüz devam etmiş ve böylece madencileri aynı üretim koşullarına maruz bırakmıştır. Madenlerde çatışmanın yalıtılıp yapısallaşmasının önüne geçilmesi ve çözümsüz şekilde sürdürülüp koşulların yeniden üretilmesi, çatışmayı üretimin güvenliğe baskın çıktığı kurumsal pratiklerin muhafaza aracı haline getirmiştir.
Uluslararası İşletmecilik Kongresi

Suggestions

Soma’da madencilerin risk anlamlandırmalarında kurumsal ve yerel bilginin üretim dinamikleri
Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Topal, Çağrı (Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, 2018-10-01)
This study examines how miners use different sets of social knowledge to make sense of the risks in the mine where the 301 miners lost their lives in Soma on May 13, 2014, and to deal with similar ongoing risks. The study is based on data gathered during a field work in Soma in June and September 2015. A set of social knowledge refers to the collective meaning of a group as a whole (Berger and Luckmann, 1966). This set contains embedded meanings for the associations, roles, and identities of group members. ...
Water footprint assessment of mining and processing of gold
Güney, Emre; Demirel, Nuray; Department of Mining Engineering (2022-1-3)
Water management in mining industry has strategic importance due to the increasing water scarcity. Water Footprint Assessment (WFA) is a systematic way that provides an assessment of sustainable water management from multiple perspectives. The main objective of this study is to analyse the water footprint of mining and processing of gold and identifying hotspots of carbon in pulp (CIP) gold processing using WFA and life cycle assessment (LCA). In this study, after determining the goal and scope, data was co...
Soma'da güvenlik kuralları aracılığıyla güvenliksiz üretimin kurumsal muhafazası
Topal, Çağrı (2021-09-04)
Kurumsal muhafaza işine ilişkin çalışmalar, kuralların ve normların kurumsal işleyişe tutarlı bir kavramsal çerçeve sağladığını ve kavramsal çerçeveyle işleyiş arasında bir uyum olduğunu göstermektedir. Var olan çalışmalar uyumun olmadığı durumlarda kurumsal muhafazanın nasıl mümkün olduğu sorusuna doyurucu bir yanıt sunmamaktadır. Geçmiş çalışmalarda yeterince değinilmeyen aynı soruya yanıt arayan ve nitel yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmada, Soma Maden Faciası bağlamında amirler ve madenciler arasındaki...
A Critical survey on four distinctive approaches over the causes of the recent global crisis
Düzçay, Güney; Cömert, Hasan; Department of Economics (2013)
This thesis aims to comprehend the causes of the global crisis of 2007/08 in a coherent way by elaborating on four distinctive approaches over the causes of the crisis. These approaches consist of financial system-related explanations, in which innovations, regulatory problems and incentives problem are focused on; monetary-policy-based explanations; global-imbalances-based explanations; and finally long-term structural-problems-based explanations. The main findings of this thesis are as follows. Financial ...
Hydrometallurgical processing of lateritic nickel ores
Köse, Caner Hakkı; Topkaya, Yavuz Ali; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2010)
The objective of this thesis study is to recover nickel and cobalt at maximum efficiency from column leach liquor of lateritic nickel ores existing in Gördes region of Manisa by performing various hydrometallurgical methods under the optimum conditions. This column leach solution of nontronite type lateritic nickel ore was initially neutralized and purified from its basic impurities by a two stage iron removal process under the optimum conditions determined experimentally. Then, nickel and cobalt were preci...
Citation Formats
Ç. Topal, “Soma madenlerinde kurumsal muhafaza işi olarak çatışma ilişkisi,” presented at the Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Giresun, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://isletmecilik.org/page.aspx?sID=58.