Obituaries / Anma

Download
2004
Aslanoğlu, İnci
Madran, Emre
Gök, Tamer
Pamir, Haluk
Günay, Günay

Suggestions

Terttu Nevalainen ve Helena Raumolin-Brunberg. 2003. Tarihsel Sosyodilbilim: Tudor ve Stuart England'da Dil Değişimi. Londra: Longman. Pb. 266pp. ISBN 0 582 319943
Sönmez, Margaret Jeanne M. (2003-09-01)
Atatürk Orman Çiftliği’nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin Mekansal Dönüşümüne Etkisi
AYCI, Hilal (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12)
Bu çalışma, AOÇ’nin yönetim ve üretim ilişkilerindeki değişimin mekana etkilerini ele almakta, ve bu değişiklikleri iktisadi siyasa süreçleri ile ilişkilendirerek değerlendirmeyi hedeflemektedir. AOÇ’nin mekansal dönüşümünün 1925-2017 yılları arasında ele alındığı bu çalışmada tarihsel süreç dönemselleştirilerek incelenmiştir. Bu dönemler hem küresel hem yerel bakış açısı ile belirlenen ve esas itibariyle AOÇ’nin yönetim yapısında meydana gelen değişimlerin belirleyici olduğu, üç kırılma noktası ile ele alı...
Impact of Atatürk dam on social and environmental aspects of the southeastern Anatolia project
Akyürek, Gökçe; Altınbilek, Doğan H.; Department of Civil Engineering (2005)
In this thesis the impact of the Atatürk Dam on social and environmental aspects of the Southeastern Anatolia Project has been discussed in terms of planning and policy making, institutional arrangements, infrastuctural development and human resources development. In order to analyse the impacts of Atatürk Dam data related to several components are collected. These components can be listed as resettlement, land acquisition and land consolidation, education, health, gender issues. The results show that the A...
Kant’s transcendental freedom
Başaran, Burcu; Parkan, Barış; Department of Philosophy (2015)
The aim of this study is to initiate a discussion on the reconciliation of freedom and natural causality in Immanuel Kant’s major work Critique of Pure Reason. In the Third Antinomy, Kant problematizes transcendental freedom as the reason of the conflict between causality of freedom and of nature. While the thesis of the Third Antinomy claims that transcendental freedom does not contradict natural causality, the antithesis of the Third Antinomy claims that it contradicts natural causality in the field of ap...
Üzüntü ve öfke ruminasyonunda mükemmeliyetçiliğin ve mizacın rolü.
Kazak Berument, Sibel (null; 2018-11-15)
Mevcut çalışmanın amacı mükemmeliyetçiliğin ve mizacın üzüntü ve öfkeruminasyonu ile iliskilerini incelemektir. Ayrıca, öz-denetimin; mükemmeliyetçilik veruminasyon arasındaki iliskideki düzenleyici rolünün test edilmesi amaçlanmaktadır.Yöntem: Bu doğrultuda, gelisimsel olarak ruminasyonalanyazınında önemi bilinen iki farklı20. Ulusal Psikoloji Kongresi: Biimlerin Kesişme Noktasında Psikoloji 404yas grubu çalısmaya dahil edilmis, çalısma hipotezleri bu yas grupları için ayrı ayrı testedilmistir. Đlk grup, r...
Citation Formats
İ. Aslanoğlu, E. Madran, T. Gök, H. Pamir, and G. Günay, “Obituaries / Anma,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 1-2, pp. V–XIII, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2004/cilt21/sayi_1-2/v-xiii.pdf.