Tinin Görüngübilimi'nde Anımsama ve Özverinin Rolü

2011-07-01
Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi

Suggestions

Ti-6Al-4V Üzerine Boşluk Doldurucu Özellikte Pürüzsüz ve Dirençli Aljinat/Jelatin Arafaz Kaplaması
Pazarçeviren, Ahmet Engin; Evis, Zafer; Tezcaner, Ayşen (2021-12-19)
Rheological characterization of tahin/pekmez (sesame paste/concentrated grape juice) blends
Arslan, Elif; Esin, Ali; Yener, Esra; Department of Food Engineering (2003)
The aim of this study was to determine the rheological properties of tahin/pekmez blends at different tahin concentrations (20-32%) and temperatures (35-65 C) by using a concentric cylinder rotational viscometer. Samples were sheared with seven different rotational speeds at an increasing order. The shear rates (0.75-63.9 s-1) were calculated by the Power-law Approximation method. Tahin/pekmez blends were found to exhibit non-Newtonian, shear thinning behavior at all temperatures and tahin concentrations. T...
Tinkal Cevheri Kolloidal Atıklarının Flokülasyon Özellikleri
Hoşten, Çetin(2012-12-31)
Çalışmanın kapsamı: 1.İki farklı kilden oluşan süspansiyonların kimyasal dengeye ulaştıkları andaki flokülasyon davranışlarının incelenmesi. 2. Saf simektit veya dolomit mineralinin farklı hidrodinamik koşullardaki polimer etkileşimlerinin incelenmesi 3.Kil süspansiyonlarının farklı katyonlar (Ca2+ ve Mg2+) ile koşullandırılmasından ve mineral yüzeylerinin polimer adsorpsiyonları için hazırlanmasından sonra flokülasyon davranışları incelenmesi ve en uygun koşullandırmanın belirlenmesi ile hidrodinamik koşu...
Production of Ti-6Al-4V alloy by 3D electron beam melting technique and development of itspost treatments
Doğu, Merve Nur; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2019)
In this thesis, the effects of production variables in electron beam melting (EBM) and post-processing on the materials’ and mechanical properties of Ti-6Al-4V alloy were investigated by considering the microstructural change. Ti-alloy samples were produced at 0o, 45o and 90o with respect to building plate. Surface polishing with HF solution was applied to reduce the surface roughness. On the other hand, post-heat treatments, namely, 2-step thermo-hydrogen processing (THP) and annealing, were conducted to i...
Şahinli (Sırakayalar ve Karatepe) Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Yatağının (Lapseki, KB Türkiye) Jeolojisi ve Au-Ag Cevherleşmesi
Dilekler, Gülnur; İmer, Ali (2021-05-24)
Şahinli damar tipi Au-Ag yatağı, cevherleşme açısından büyük potansiyele sahip Biga Yarımadası’nın KB kesiminde, Lapseki civarında (Çanakkale) yer almaktadır. Cevherli damarlar konumsal olarak tabanda Permo-Triyas yaşlı Çamlıca metamorfikleriyle ve bölgesel olarak çarpışma sonrası gelişmiş Beyçayır volkaniklerinin eşleniği olan Senozoyik andezit-dasit porfirilerle ilişkilidir. Cevherleşme sahası Orta Miyosen yaşlı riyolit ve ignimbritler ve ayrıca Geç Miyosen–Pliyosen kıtasal çökelleri tarafından örtülmüştü...
Citation Formats
E. Çırakman, “Tinin Görüngübilimi’nde Anımsama ve Özverinin Rolü,” Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi, no. 7, pp. 13–29, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93624.