Finansal yenilik yazınındaki son gelişmeler

Download
2016-02-01
Yenilik kavramı uzun zamandır enine boyuna tartışılmaktadır. Bu tartışmalara paralel olarak reel sektöre özgü yenilikleri açıklamaya çalışan teorilerde ciddi gelişmeler görülmüştür. Son dönemdeki gelişmeler reel sektördeki yeniliklerin yanı sıra dikkatleri finansal yenilik kavramı üzerine çekmiştir. Ancak, 1980 sonrası bu alandaki çalışmalar artmış olsa da, finansal yenilik üzerine olan yazın görece olarak çok sınırlı kalmaya devam etmektedir. Bu yüzden doğal olarak finansal yenilik yazınında incelenmemiş ve üzerinde uzlaşma sağlanamamış bir çok alan vardır. Bu çalışma teorik ve uygulamalı çalışmalara odaklanarak, finansal yenilik üzerine olan yazındaki son gelişmelerin kısa bir dokümünü çıkarmayı amaçlamaktadır.
STPS Working Paper

Suggestions

Influence of CSR perceptions on OCB: The mediating role of trustworthiness
Bezci, Mehmet Serhan; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2021-12)
Corporate social responsibility (CSR) and organizational citizenship behavior (OCB) have been an important aspect of business for both commercial and public organizations since the pace of globalization is constantly increasing. There are a plethora of studies investigating the consequences of OCB and this thesis attempts to investigate the relationship among CSR implementations and the degree of trustworthiness of the organization and OCB. Therefore, the model constructed aims to explore how trustworthines...
Tasarımcılar için Gelecek Senaryolarının Önemi ve Kullanım Olanakları
Akın, Fazıl (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Ürün tasarımı büyük oranda gelecekle ilgilenmektedir. Gelecek tanımı projelere göre değişmektedir: bazen altı ay, bazen iki hafta, bazen de 20 yıl sonrası için tasarımlar yapılmaktadır. Tasarımcıların pratikleri gereği, geleceği düşünmek, geleceğe şekil vermek veya gelecek için karar verecek birey veya grupları etkilemek gibi kaygıları olmalıdır. Geleceğin nasıl olacağı ile ilgili çeşitli metotlar mevcuttur. Delphi çalışmaları, trend öngörüleri, hatta bilim-kurgu kitap ve filmleri bunlardan birkaçı olarak g...
Debugging image classification algorithms using human assisted feedback
Becek, Kadircan; Bozdağı Akar, Gözde; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-12-15)
Neural Network debugging is a relatively newly emerged field of deep learning which tries to improve upon learned parameters with external assistance. Two academic fields are particularly active in addressing this issue: the field of feature visualiza- tions and explainable artificial intelligence. While these methods can improve how to interpret a neural network, they can not provide the expert opinion of a human to improve the accuracy of a neural network. Therefore, while being interpreted cor- rectly, t...
Explainable recommendations using extracted topics from item reviews and word matching
Tunç, Mert; Alemdar, Hande; Department of Computer Engineering (2022-8-31)
Explanation in the recommendations is a crucial aspect in many applications to share reasoning and context with the users in addition to the recommended item. In this thesis, an innovative method for generating explainable recommendations is designed, implemented, and tested. The proposed design consists of extracting some phrases from the user's written review texts, assigning them to the users as preferences and items as their features, and then generating recommendations using the similarities between th...
Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Süha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özel olarak değişen güç dengeleriyle beraber kurumsal girişimci olarak nitelenilecek AK Parti'li Sağlık Bakanlığının ne tür güç mekanizmalarına, muhalif aktörler olarak da Tabipler Odası ve sendikaların ne tür direniş taktiklerine başvurdukları anlaşılmaya çalışılmıştı...
Citation Formats
H. Cömert, “Finansal yenilik yazınındaki son gelişmeler,” STPS Working Paper, pp. 1–25, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83860.