Finansal yenilik yazınındaki son gelişmeler

Download
2016-02-01
Yenilik kavramı uzun zamandır enine boyuna tartışılmaktadır. Bu tartışmalara paralel olarak reel sektöre özgü yenilikleri açıklamaya çalışan teorilerde ciddi gelişmeler görülmüştür. Son dönemdeki gelişmeler reel sektördeki yeniliklerin yanı sıra dikkatleri finansal yenilik kavramı üzerine çekmiştir. Ancak, 1980 sonrası bu alandaki çalışmalar artmış olsa da, finansal yenilik üzerine olan yazın görece olarak çok sınırlı kalmaya devam etmektedir. Bu yüzden doğal olarak finansal yenilik yazınında incelenmemiş ve üzerinde uzlaşma sağlanamamış bir çok alan vardır. Bu çalışma teorik ve uygulamalı çalışmalara odaklanarak, finansal yenilik üzerine olan yazındaki son gelişmelerin kısa bir dokümünü çıkarmayı amaçlamaktadır.
STPS Working Paper

Suggestions

Influence of CSR perceptions on OCB: The mediating role of trustworthiness
Bezci, Mehmet Serhan; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2021-12)
Corporate social responsibility (CSR) and organizational citizenship behavior (OCB) have been an important aspect of business for both commercial and public organizations since the pace of globalization is constantly increasing. There are a plethora of studies investigating the consequences of OCB and this thesis attempts to investigate the relationship among CSR implementations and the degree of trustworthiness of the organization and OCB. Therefore, the model constructed aims to explore how trustworthines...
Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Süha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özel olarak değişen güç dengeleriyle beraber kurumsal girişimci olarak nitelenilecek AK Parti'li Sağlık Bakanlığının ne tür güç mekanizmalarına, muhalif aktörler olarak da Tabipler Odası ve sendikaların ne tür direniş taktiklerine başvurdukları anlaşılmaya çalışılmıştı...
Investigation of Numerical Schemes and Their Effects on Impact Pressures in Numerical Modelling
Çandır, Semih Batuhan; Baykal, Cüneyt; Department of Civil Engineering (2022-2-08)
Impact pressure is generated with the high-speed fluid impact into a stationary solid or vice versa. Impact pressure is a phenomenon that has been studied extensively in ship hydrodynamics, but the exact determination of forces acting on a coastal structure in a numerical environment has been a challenge for coastal engineers for a long time. Due to their complex structure of a two-phase flow involving both water and air, it is very time-consuming to properly model and solve this type of problem. This study...
The family dynamics in nanny-employed families and their impact on the cared child
Akay, Nazlı; Şahin Acar, Başak; Fearon, Pasco; Department of Psychology (2022-5)
The present dissertation is aimed towards examining whether the nanny-child relationship has an impact on the psychological well-being of cared child. In the first study, we have examined relationships among the coparenting dynamics between mothers and nannies, their sensitivities towards the child, and child well-being, through home-visit observation of the mother-nanny-child play interaction. In the second study, through administering an online survey in Turkey and UK, we have sought to explore mothers’ a...
Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi
İlhan Nas, Tülay; Çarkcı, Ayşegül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Çalışmanın temel amacı, yönetim güçlendirmenin hem firmanın finansal performansını hem de risk alma davranışını nasıl ve ne yönde etkilediği sorusuna gelişmekte olan ülke bağlamının yaratacağı farklılıklar göz önüne alınarak yanıt aramaktır. Vekalet kuramı ve temsil teorisi çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri 336 firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, bir dizi kontrol değişkeni de göz önüne alınarak, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, güçlendirilmiş yönet...
Citation Formats
H. Cömert, “Finansal yenilik yazınındaki son gelişmeler,” STPS Working Paper, pp. 1–25, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83860.