Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme.

2017-09-01
Şensoy, Gözde
Balkan, Kemal
Akıman, Hande
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches

Suggestions

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Psikolojik Danışmanların Kültürel Kucaklayıcılığı
Canel Çınarbaş, Deniz (2016-05-09)
Psikolojik Danışmanların Kendi Yasları ve Özbakım
Padır, Mehmet Ali; Erdur Baker, Özgür (Anı, 2017-01-01)
Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Spor psikolojisi, spor ortamındaki davranışların belirlenmesine ve açıklanmasına odaklanmaktadır. psikolojik anlamda başarıyı tanımlama, başarıya ulaşma ve etkileyen olguları belirleme her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu alanda başarı kavramı içerisinde etkili olduğu düşünülen önemli kavramlardan biri, sporcunun antrenman / müsabaka ortamında karşılaştığı sorunları çözmek için kullandığı stratejileri belirleme ve onları kullanma düzeylerini belirleme performansıdır.Bu çalışma, sporcuların psikolojik ...
Psikolojik danışma ve kültürel faktörler
Erdur Baker, Özgür (2007-09-01)
Ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Batı kültürü kaynaklı psikolojik danışma kuram ve uygulamaları doğal olarak içinde geliştiği toplumun tarihsel gelişim sürecinde biçimlenmiş ve Batılı kuramcılar, varsayımlarına ister istemez kendi kültürlerinin değer yargılarını ve düşünüş tarzlarını yansıtmışlardır. Bu çalışmada Psikolojik danışmanlık alanının dayandığı kuramsal temeller, psikolojik danışma uygulamaları, danışan ve psikolojik danışman arasındaki terapötik ilişki konuları Kültürel ve Kültürlerarası Ps...
Citation Formats
G. Şensoy, K. Balkan, and H. Akıman, “Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme.,” Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, vol. 6, no. 4, pp. 152–171, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93729.