Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması

2013-12-31
Miçooğulları, Bülent Okan
Kirazcı, Sadettin
Spor psikolojisi, spor ortamındaki davranışların belirlenmesine ve açıklanmasına odaklanmaktadır. psikolojik anlamda başarıyı tanımlama, başarıya ulaşma ve etkileyen olguları belirleme her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu alanda başarı kavramı içerisinde etkili olduğu düşünülen önemli kavramlardan biri, sporcunun antrenman / müsabaka ortamında karşılaştığı sorunları çözmek için kullandığı stratejileri belirleme ve onları kullanma düzeylerini belirleme performansıdır.Bu çalışma, sporcuların psikolojik performanslarını belirlemek için kullandıkları stratejileri test etmek amacıyla düzenlenen Psikolojik Performans Stratejilerin Testi ölçeğinin incelenerek analiz edilmesini ve ölçeğin Türk kültürüne adaptasyonunun yapılması amaçlamıştır.

Suggestions

Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Üstün başarıya ulaşma, üst düzey performans sergileme, diğer takımlardan sporculardan daha iyi olma gerek sporcular gerekse antrenörler için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu baskı unsurları, antrenörü sporcuyu, araştırmacıları, bilim adamlarını üstün başarının veya doruk performansın altında yatan unsurları araştırmaya yönlendirmiştir. Önceleri performans artırımı için teknik ve fiziksel özellikler yeterli görülürken, son yıllarda spor psikolojisi alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak artık alıştırma...
Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi
Aydın, Utkun; Taylan, Didem Rukiye; Atalay, Zümra; Bulgan, Gökçe; Özgülük, Burcu S.(2017)
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y)...
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi
Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Önerilen araştırmanın amacı sosyal ağların öğretim-öğretmen-öğrenci boyutuyla bütünsel olarak ele alıp incelemek ve bu ortamların eğitimi nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgulara dayanarak öğretmenlere bu ortamları derslerinde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili yöntemler sunmak ve hem öğretmen hem de öğrencilere karşılaşabilecekleri olası sorunlarla ilgili pro-aktif çözüm önerileri sunmaktır.
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Citation Formats
B. O. Miçooğulları and S. Kirazcı, “Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59714.