Toplumsal mobilite ve koruyucu yaklaşımlar

2021-09-01

Suggestions

Social ecology challenges environmental participation: HES opposition cases in Turkey
Eryılmaz, Çağrı; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2012)
The main research question of this thesis is “How can HES (small scale hydroelectricity plant) opposition be analyzed in terms of social ecology?” A second research question is raised to answer first one as “How can any environmental action be analyzed in terms of social ecology?” About ecological crisis, Murray Bookchin’s social ecology develops strong criticism against liberal environmentalism, deep ecology and Marxism and provides an alternative radical social change as Libertarian Municipalism (LM). Soc...
Toplumsal Tabakalaşma
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (null, Martı Kitap ve Yayınevi, 2002-01-01)
Toplumsal Modernleşmenin Mekanları: Gençlik, Spor ve Kültüre Adanmış Parklar
Bilsel, Fatma Cânâ (2019-05-18)
Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çel...
Gendered Spaces: The Impact of the Cultural Aspects on the Spatial Organisation of Spaces Inside the Houses of Amman During the Last Century
Zalloom, Bushra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This research explores the relationship between the cultural aspects and the spatial aspects when organising the spaces inside the houses, and discusses how the cultural aspects affect a broad range of matters associated with the arrangement of the spaces inside the houses of Amman, the capital of Jordan, during the last century. It shows how privacy requirements are met through precise design that led to the public/private segregation when designing the interior spaces. Studying the spatial organisation at...
Citation Formats
Ş. Yılmaz, Toplumsal mobilite ve koruyucu yaklaşımlar. 2021.