Afet Riski Yönetiminde Risk Azaltıcı Mekanizmaların Karşılaştırılması: Piyasada Mevcut Sigortalar Ve Bireysel Önlemler.

2012-12-31
Bu projenin amacı bireylerin düşük olasıklı risklerden gelen zararları azaltıcı önlemler alırken hangi risk yönetimini ve nasıl bir şekilde tercih edeceklerini ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında risk azaltıcı mekanizmaları birbirleriyle ilişkileri açısından nasıl algıladıklarına da bakılacaktır. Örneğin birey ekonomik teoride de ispat edildiği üzere kendi kendine sigortalamayı (evini depreme karşı sağlamlaştırmayı) doğal afete karşı piyasada (Türkiye’deki sigorta sisteminde) mevcut olan sigortayı almaya bir alternatif olarak mı algılıyor yoksa bu iki risk azaltıcı mekanizmayı birbirlerini tamamlayıcı bir ürün olarak mı algılıyor? Bu soruyu cevaplamak amacıyla “z-tree” bilgisayar programı ile yapay bir sigorta sistemi oluşturarak öğrencilerin afet riskini azaltan önlemleri alma karar mekanizmalrı bilgisayar laboratuvarı ortamında tespit etmeye çalışacağız.
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Afet Riski Yönetiminde Risk Azaltıcı Mekanizmaların Karşılaştırılması: Piyasada Mevcut Sigortalar Ve Bireysel Önlemler.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61832.