Zaman Yaratmak: Önemli Olana Odaklanma Sanatı

2020-06-01

Suggestions

Why is Time Perspective Important for Emotion Regulation? The Role of Time Perspectives on Emotion Dysregulation among Young Adults
Bürhan Çavuşoğlu, Pınar; Oktay, Fatma; Bayram Arlı, Nuran (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Individual differences play a crucial role in addressing the issue of emotion regulation deficits among young adults. Although some research has been carried out on individual differences in emotion regulation, no single study has attempted to consider the role of time perspectives in emotion regulation deficits. This study aims to explain the associations between emotion regulation deficits and five-time perspectives, which are conceptualized as temporally based beliefs. Data was collected from a sample of...
Zaman ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkinin “Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması
Erdoğan, Ebru; Yıldız, Zeynep (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-1-19)
Mimarlık ve sinema arasında, zaman ve mekân tasarlama ortaklığı ile bir etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşimin en yoğun olduğu tür olan bilim-kurgu, mimarlığın zaman ve mekân yaratma süreciyle benzer kaygılar taşımaktadır. Mimarlık ve bilim-kurgu sineması arasındaki bu etkileşimi örneklemek amacıyla, farklı zaman ve mekân yaklaşımları (bağımsız altı farklı kurgusu), alternatif kurgu teknikleri ve postmodern film niteliğiyle çok yönlü perspektifler kazandırarak öne çıkan, günümüz sineması örneklerinden olan...
Behavioral and electrophysiological signatures of expectation, interference and discrimination in time perception
Duzcu, Halil; Hohenberger, Annette Edeltraud; Department of Cognitive Sciences (2017)
Expectation, interference and temporal discrimination ability are three crucial factors which affect human time perception. In this thesis, expectation is obtained by temporal location manipulation and results indicate that attentional time-sharing between keeping track of time and doing the concurrent task leads to timing disruption which supports the working memory maintenance accounts (Exp-1-2-3). Expectation effect is also studied through electrophysiological markers (Exp-4-5). Results indicate that the...
Nested structure of time consciousness and its dependence on mental time travel competence and episodic memory
Dural Özer, Özge; Sol, Ayhan; Michaelian, Kourken; Department of Philosophy (2013)
The main objective of this master thesis is to clarify the nested structure in time consciousness, depending on mental time travel and episodic memory. Time consciousness, mental time travel and episodic memory are connected, and function depending on each other. Mental time travel ability enables us to imagine personal future events. Episodic memory allows us to travel mentally into both past and future. Similarity between remembering the past and imagining the future indicates that episodic memory system ...
Zaman Çözülümlü Terahertz Spektrometre Geliştirilmesi (pompa/sonda Tekniği)
Altan, Hakan(2013-12-31)
Kapsam: Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanmayı hedefliyoruz. Bu projede hedeflenen çalışmalar, zamana dayalı ölçüm tekniklerinin geliştirilmesine odaklanacaktır. Atmalı THz sistemleri ile dinamik ölçüm kabiliyetinin kazanılması, madde karakterizasyonu yapan bir çok araştırma grubu için önemli bir destek sağlayacaktır. Dinamik ölçüm yeteneği, elektromanyetik spektrumun diğer alanlarında hızlı darbe üre...
Citation Formats
E. Eret, Zaman Yaratmak: Önemli Olana Odaklanma Sanatı. 2020.