Zaman Çözülümlü Terahertz Spektrometre Geliştirilmesi (pompa/sonda Tekniği)

2013-12-31
Kapsam: Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanmayı hedefliyoruz. Bu projede hedeflenen çalışmalar, zamana dayalı ölçüm tekniklerinin geliştirilmesine odaklanacaktır. Atmalı THz sistemleri ile dinamik ölçüm kabiliyetinin kazanılması, madde karakterizasyonu yapan bir çok araştırma grubu için önemli bir destek sağlayacaktır. Dinamik ölçüm yeteneği, elektromanyetik spektrumun diğer alanlarında hızlı darbe üreten görünür lazerler sayesinde gelişmiş bir teknolojidir. Bir darbe malzemeyi foto-uyardıktan sonra bir başka darbe (merkez dalga boyu farklı olabilir) malzemedeki anlık değişiklikleri ölçer – bu tip ölçüm teknikleri “pump/probe” diye adlandırılmaktadır (pompa/sonda teknikleri). THz darbelerin düşük foton enerjisi sayesinde bu tip ölçümlerin THz alanında gerçekleşmesi sonucu bir çok farklı malzeme türleri karakterize edilebilecektir. Ülkemizde son zamanlarda yoğun ilgi ile araştırılan yenilenebilir enerji sektörü için sistemlerinin eşi benzeri olmayan bir katkı sağlayacağına inanmaktayız. Projede mevcut spektroskop sistemlerimizi geliştirerek güneş panellerinde kullanılan güneş gözeneklerinin ultra hızlı lazer ile fotouyarı öncesi ve sonrası THz bölgesinde incelemeyi hedefiyoruz. THz foton enerjileri silisyum tabanlı gözeneklerdeki foto-uyarılmış serbest elektronların bant-içi geçiş enerjilerine denk geldiği için bu gözeneklerinin dinamik elektriksel özelliklerini hiç değmeden ölçebileceğiz. Yöntem: Amacımız halen kurulu bulunan THz spektrometresinin yapılacak uygun değişikliklerle bant aralığını yükseltmek ve yayın potansiyeli yüksek bir çalışma olan ultrafast pump/THz probe çalışmasını gerçekleştirmek olarak özetlenebilir. Yapılması planlanan çalışma şöyledir: Zamana dayalı ölçüm yapan (Pump/Probe) sistemlerin tasarlanması ve kurulması Zamana dayalı ölçüm sisteminin kurulması: ODTÜ Fizik bölümünde bulunan Terahertz Araştırma Laboratuvarında zamana dayalı ölçüm düzeneği tablo üzerinde Ti:Yakut osilatör ile geliştirilecektir. Pompalama dalga boyu olarak Ti:Yakut osilatörden gelen 800nm dalga boyundaki atımlar kullanılacak. Sistemde kullanılan 3 optik kolun da birbirinden ayrı ayarlanabilmesi önem teşkil etmektedir. Beklenilen Bulgu: Bu çalışmada güneş gözelerin optik ve elektriksel özelliklerini daha iyi anlamayı hedefliyoruz.

Suggestions

Merkez Kaboratuvar AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özkan, Necati; Köksal, Serhat; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2016-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır. Bu hizmeti sunmak için gerekli olan sarf ve teçhizat alımlarının bir kısmı bu projeden elde edilen kaynak kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Hiperspektral Görüntülerde Arkeolojik Kalıntıların İncelenmesi
Çetin, Yasemin; Düzgün, Hafize Şebnem; Başkurt, Nur Didem; Soydan, Hilal; Özdemir, Okan Bilge; Korkmaz, Özgür; Çinar, Umut; Gür, Yusuf; Eken, Isa Cem; Ömrüuzun, Fatih(2017-12-31)
Bu projede hiperspektral imgelerin sahip olduğu yüksek spektral bilgi kullanılarak tarihi eserlerin kimyasal, fiziksel yapıları incelenecek, bu materyallerin yapım-oluşum zamanları ve bozulma durumları çalışılacaktır. Önerilen proje hiperspektral imgeler kullanılarak aşağıdaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Birinci problem alınan görüntülerdeki materyal bileşenlerinin tespiti olarak düşünülmüştür(hiperspektral ayrıştırma). Buna bağlı olarak malzemelerin bozulmalarının incelenmesidir (değiş...
Citation Formats
H. Altan, “Zaman Çözülümlü Terahertz Spektrometre Geliştirilmesi (pompa/sonda Tekniği),” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58757.