Türk üniversiteleri'nin uluslararası internet bilgisayar ağına bağlanması

1994-12-01
Özgit, Attila
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
internet, uluslararası platformda yaklaşık 3 milyon bilgisayarı bağlayan eğitim, araştırma, kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet veren bir ağdır. Günümüzde en gelişkin ağ olma özelliğine sahip olan Internet)in ülke içinde yaygınlaştırılmasının getireceği yararlar sayısızdır, internet'in dünyadaki gelişme hızının artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ülkemizin bu gelişim eğrisini yakalayabilmesi amacıyla ilk efaapta, üniversitelerimizin internet ağına dahil olması için "Türk Üniversiteleri'nin Uluslararası Internet Bilgisayar Ağına Bağlanması" adıyla bir proje başlatılmıştır.

Suggestions

Türk ve İsveç Mobilya Firmalarında Tasarım-Odaklı İnovasyon Pratiklerinin Analizi
Aydın, M. Ferit; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmanın amacı, önde gelen Türk ve İsveç mobilya firmalarının güncel tasarım-odaklı inovasyon (TOİ) uygulamalarını incelemek ve analiz etmektir. Literatürde inovasyon üzerine geniş yayınlar bulunmasına rağmen, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde TOİ alanında daha fazla incelenmesi gereken yönler bulunmaktadır. Aslında mevcut çalışmalar çoğunlukla, önde gelen tasarım odaklı firmaların, TOİ’deki teorik temelin daha çok geliştirilmesine yönelik pratiklerini içermektedir. Bu araştırma ile teor...
Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağının Değerlendirilmesi
Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur; Kaygan, Harun(2018-12-31)
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak 2017 yılında kuruldu. Ekim ayında gerçekleşen iki günlük kuruluş toplantısı ve çalıştay tıptan mühendisliğe, temel bilimlerden tasarıma kadar pek çok farklı disipliner alan içinde bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda araştırma yapanları ilk kez buluşturması ve alanda bilgi alışverişini başlatması açısından önemliydi. Bilim ve tekno...
Türkiye’de bilginin toplumsallaşmasında elektronik yayınların rolü
Kıpçak, Halil (2019-12-01)
As a result of the development of technology and the advancement of the internet and communication technologies, computer and internet has started to be used effectively in every sphere of our lives after 1990, the widespread use of the internet and the WWW (World Wide Web), have brought about a new type of publishing termed as “electronic publishing”. At the beginning of 1995, electronic publishing started to take an essential step in the life of press and publishing. Thus, the internet has become the...
Sunk cost hysteresis in Turkish manufacturing exports
Akdoğan, Kurmaş; Werner, Laura (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
This article examines hysteresis in export entry-exit decisions of the Turkish manufacturing sector using the Preisach method. As the argument goes, sunk costs imply threshold levels of the exchange rate affecting the export market entry-exit behaviour of firms. The wait-and-see behaviour of firms in between these thresholds results in hysteresis in export markets at the aggregated level. Our results suggest sunk cost hysteresis for five subsectors of the Turkish manufacturing sector: clothing, textiles, ma...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Citation Formats
A. Özgit and M. T. Yılmaz, “Türk üniversiteleri’nin uluslararası internet bilgisayar ağına bağlanması,” 1994. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95491.