Türk üniversiteleri'nin uluslararası internet bilgisayar ağına bağlanması

1994-12-01
Özgit, Attila
Yılmaz, Mustafa Tuğrul
internet, uluslararası platformda yaklaşık 3 milyon bilgisayarı bağlayan eğitim, araştırma, kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet veren bir ağdır. Günümüzde en gelişkin ağ olma özelliğine sahip olan Internet)in ülke içinde yaygınlaştırılmasının getireceği yararlar sayısızdır, internet'in dünyadaki gelişme hızının artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ülkemizin bu gelişim eğrisini yakalayabilmesi amacıyla ilk efaapta, üniversitelerimizin internet ağına dahil olması için "Türk Üniversiteleri'nin Uluslararası Internet Bilgisayar Ağına Bağlanması" adıyla bir proje başlatılmıştır.

Suggestions

Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağının Değerlendirilmesi
Akçomak, İbrahim Semih; Aydınoğlu, Arsev Umur; Kaygan, Harun(2018-12-31)
STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak 2017 yılında kuruldu. Ekim ayında gerçekleşen iki günlük kuruluş toplantısı ve çalıştay tıptan mühendisliğe, temel bilimlerden tasarıma kadar pek çok farklı disipliner alan içinde bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda araştırma yapanları ilk kez buluşturması ve alanda bilgi alışverişini başlatması açısından önemliydi. Bilim ve tekno...
Sunk cost hysteresis in Turkish manufacturing exports
Akdoğan, Kurmaş; Werner, Laura (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
This article examines hysteresis in export entry-exit decisions of the Turkish manufacturing sector using the Preisach method. As the argument goes, sunk costs imply threshold levels of the exchange rate affecting the export market entry-exit behaviour of firms. The wait-and-see behaviour of firms in between these thresholds results in hysteresis in export markets at the aggregated level. Our results suggest sunk cost hysteresis for five subsectors of the Turkish manufacturing sector: clothing, textiles, ma...
Türkiye’de bilginin toplumsallaşmasında elektronik yayınların rolü
Kıpçak, Halil (2019-12-01)
As a result of the development of technology and the advancement of the internet and communication technologies, computer and internet has started to be used effectively in every sphere of our lives after 1990, the widespread use of the internet and the WWW (World Wide Web), have brought about a new type of publishing termed as “electronic publishing”. At the beginning of 1995, electronic publishing started to take an essential step in the life of press and publishing. Thus, the internet has become the...
Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman(2013-12-31)
Nihai amacı Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge faaliyetleri çözümlenmesine yönelik çalışmanın birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması (internationalisation of R&D) sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) bu sürece nasıl dahil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin...
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Karlılık
Danışoğlu, Seza; Güner, Zehra Nuray; Ayaydın Hacıömeroğlu, Hande(2016-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı 1958 – 2008 yılları arasında toplanan bankacılık verileri kullanılarak Türk bankacılık sektörü için etkinlik ve karlılık analizi yapmaktır. Çalışmada ilk olarak stokastik sınır yaklaşımı çerçevesinde bankaların maliyet ve karlılık etkinlikleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk bankacılık sektörü için bir karlılık denklemi tahmin edilecek ve endüstriyel organizasyon literatüründe yer alan “işbirliği” ve “etkin yapı” hipotezi gibi hipotezler test edilecektir. Çalışman...
Citation Formats
A. Özgit and M. T. Yılmaz, “Türk üniversiteleri’nin uluslararası internet bilgisayar ağına bağlanması,” 1994. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95491.