Hide/Show Apps

Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağının Değerlendirilmesi

STS TURKEY Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Türkiye Araştırma Ağı, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında araştırma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak 2017 yılında kuruldu. Ekim ayında gerçekleşen iki günlük kuruluş toplantısı ve çalıştay tıptan mühendisliğe, temel bilimlerden tasarıma kadar pek çok farklı disipliner alan içinde bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda araştırma yapanları ilk kez buluşturması ve alanda bilgi alışverişini başlatması açısından önemliydi. Bilim ve teknoloji çalışmaları alanında işbirliği olanaklarını tespit etmek ve bu amaçla STS TURKEY’in işlevini artırmak için bu ağın üyelerinin kimler olduğunu, hangi alanlarda eğitim ve araştırma yaptıklarını ve STS TURKEY ağından ne şekilde faydalanmak istediklerini öğrenmemiz gerekmektedir. Bu amaçla ağa üye olan yaklaşık 25 araştırmacı ile yüzyüze mülakat yöntemiyle görüşme yapılması planlanmaktadır. Aynı zamanda STS ağında bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden kısa bir anket yoluyla bilgi toplanması planlanmaktadır. Sonuçlar ağın gelişimi için kullanılacağı gibi ileride yapılacak benzer bir çalışma için de ilk sabit noktayı oluşturacaktır.