252 Cf'nın bölünme ürünlerinin ulaşma uzaklıkları ve enerjileri, ulaşma uzaklığı-enerji bağıntıları

1972-08-15
Aras, Namık K.
Birgül, Olcay

Suggestions

252 Cf'nin bölünmesinde meydana gelen kısa ömürlü izotopların bağımsız verim, toplam verim ve izomer oranı tayinleri
Erten, Hasan N.; Birgül, Olcay(1974-06-15)
25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması
Keysan, Ozan(2017-12-31)
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği B Binası üzerinde 25kW gücünde güneş panelleri bulunmaktadır, ancak bu paneller şu anda şebekeye bağlı olmayıp sadece bilimsel deneyler sırasında kullanılmaktadır. Önerilen bu proje ile bu panellerin elektrik şebekesine bağlanarak, ODTÜ'nün elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması planlanmaktadır. Yapılan hesaplamara göre yaz aylarında sistemin aylık yaklaşık 1800 TL değerinde elektrik üretimi yapabilecektir. Kurulan sistem kendi maliyetini 2 yıl içerisinde çıkaracağı...
25. İş Mahkemesi'ne Bilirkişi Heyeti Raporu
Demirel, Nuray; Karpuz, Celal (2018-05-01)
Akyaka after 25 years: spatial and conceptual re-readings in architectural discourse
Batırbek, Canay; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2010)
In this study, it is aimed to explore Akyaka’s self-generated practice and its route of progress with the definitions of place. As the ignorance of Akyaka -as an unconventional body characterized with Nail Çakırhan’s Aga Khan Award winner traditional type of house in 1983- by the conventional architectural discourse prevents learning from it. Therefore, the research will focus on Akyaka’s distinctive story which is taking its references from a place and producing the place of its own, out of the boundaries ...
Faster residue multiplication modulo 521-bit mersenne prime and application to ECC
Ali, Shoukat; Cenk, Murat; Department of Cryptography (2017)
We present faster algorithms for the residue multiplication modulo 521-bit Mersenne prime on 32- and 64-bit platforms by using Toeplitz Matrix-Vector Product (TMVP). The total arithmetic cost of our proposed algorithms is less than the existing algorithms and we select the ones, 32- and 64-bit residue multiplication, with the best timing results on our testing machine(s). For the 64-bit residue multiplication we have presented three versions of our algorithm along with their arithmetic cost and from impleme...
Citation Formats
N. K. Aras and O. Birgül, “252 Cf’nın bölünme ürünlerinin ulaşma uzaklıkları ve enerjileri, ulaşma uzaklığı-enerji bağıntıları,” 1972. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95614.