252 Cf'nin bölünmesinde meydana gelen kısa ömürlü izotopların bağımsız verim, toplam verim ve izomer oranı tayinleri

1974-06-15
Erten, Hasan N.
Birgül, Olcay

Suggestions

252 Cf'nın bölünme ürünlerinin ulaşma uzaklıkları ve enerjileri, ulaşma uzaklığı-enerji bağıntıları
Aras, Namık K.; Birgül, Olcay(1972-08-15)
25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması
Keysan, Ozan(2017-12-31)
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği B Binası üzerinde 25kW gücünde güneş panelleri bulunmaktadır, ancak bu paneller şu anda şebekeye bağlı olmayıp sadece bilimsel deneyler sırasında kullanılmaktadır. Önerilen bu proje ile bu panellerin elektrik şebekesine bağlanarak, ODTÜ'nün elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması planlanmaktadır. Yapılan hesaplamara göre yaz aylarında sistemin aylık yaklaşık 1800 TL değerinde elektrik üretimi yapabilecektir. Kurulan sistem kendi maliyetini 2 yıl içerisinde çıkaracağı...
Akyaka after 25 years: spatial and conceptual re-readings in architectural discourse
Batırbek, Canay; Cengizkan, Ali; Department of Architecture (2010)
In this study, it is aimed to explore Akyaka’s self-generated practice and its route of progress with the definitions of place. As the ignorance of Akyaka -as an unconventional body characterized with Nail Çakırhan’s Aga Khan Award winner traditional type of house in 1983- by the conventional architectural discourse prevents learning from it. Therefore, the research will focus on Akyaka’s distinctive story which is taking its references from a place and producing the place of its own, out of the boundaries ...
25. İş Mahkemesi'ne Bilirkişi Heyeti Raporu
Demirel, Nuray; Karpuz, Celal (2018-05-01)
Determination of welding parameter dependent hot cracking susceptibility of 5086-h32 aluminium alloy with the use of mvt method
Batıgün, Caner; Ankara, Osman Alpay; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2005)
Hot cracking is a serious problem that encounters during welding of aluminium-magnesium alloys. In the present study, solidification and liquation type of hot cracks in weld metal and the heat-affected zones of 5086-H32 aluminium alloy were investigated by using Modified Varestraint Test (MVT) with TIG-AC and TIG-DC welding. With determining the size, type and number of cracks, a relation was established between welding line energy and strain on the hot crack formation. This information was used to determin...
Citation Formats
H. N. Erten and O. Birgül, “252 Cf’nin bölünmesinde meydana gelen kısa ömürlü izotopların bağımsız verim, toplam verim ve izomer oranı tayinleri,” 1974. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95622.