Sapkınlığın suçlu olmayan örneklemdeki sosyal durumları

2011-06-15
Coşkan, Canan
Öner Özkan, Bengi

Suggestions

Differentiation of dual motivational system in deviance regulation theory by achievement goal orientations
Özuzun, Yıldız Burcu; Özkan, Türker; Department of Psychology (2018)
The first aim of this study is to test whether Deviance Regulation Theory (DRT) principles work for behavioral intention (BI) and willingness (BW) of having a high cumulative grand point average (CGPA) of students. The second aim was to observe whether the effectiveness of negative framing is higher than positive framing for encouraging a behavior. Results revealed that DRT principles work significantly when identification and importance were controlled. While the negative framing effects did not give signi...
Dindarlık Yönelimi İle Önyargı Arasındaki İlişki
Sakallı Uğurlu, Nuray(2011-12-31)
Türkiye'de kadına ilişkin tutumlar konusunda çalışmaların çeşitli açılardan ele alındığı görülmektedir. Sakallı-Uğurlu 1999'dan kadınlara ilişkin tutumlar konusundaki çalışmalarını Çelişik Cinsiyetçilik Kuramını kullanarak yapmıştır. Bu proje kapsamında çelişik duygulu cinsiyetçilik ile din ilişkisi öğrenci olmayan örneklemde yapılması planlanmaktadır. Benzer şekilde, diğer bir önyargı grubu olan eşcinsellere ilişkin tutumların farklı dindarlık yönelimleri ile ilişkisini incelemek kadınların yanı sıra diğe...
Saldırganlığın örtük ve açık benlik yansımalarının değerlendirilmesi
Ok, Afife Başak; Toker, Yonca (2016-11-01)
Taşkın Alanı Belirleme Çalışmalarında Radar ve Uydu Yağış Verilerinin Hidrolojik Modelleme Üzerindeki Etkisi: Samsun-Terme Örneği
Akyürek, Sevda Zuhal(2015-12-31)
Taşkın alanlarının belirlenmesi ve taşkın risk haritalarının oluşturulması ülkemiz için önemlidir. Çalışılması planlanan alanda (Samsun-Terme) yoğun yağışlı Karadeniz iklimi hâkim olduğundan, bol sağanak yağış almakta ve taşkın olayları sıkça gözlenmektedir. Bu konuda bakanlık seviyesinde yürütülen projeler bulunmaktadır, fakat bu projelerde kullanılan veriler yer verisi olup; gözlem verisi az ya da eksik olan havzalarda uzaktan algılama teknikleriyle yapılan çalışmalara sık rastlanmamaktadır. Ayrıca ülkemi...
Towards precarious politics: assembly, mourning and livable life
Aksan, Hatice Merve; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Gender and Women's Studies (2017)
This thesis aims to interrogate how political subjectivity of the precarious groups is marginalized discursively by the political power, and how this political marginalization becomes the source of both the resistance and the precarity of these communities. Regarding Judith Butler’s framework on precarity, precariousness, and livability throughout the study, precariousness is defined as the required conditions which need to be met in order to sustain the life as a life, and it points out to living socially ...
Citation Formats
C. Coşkan and B. Öner Özkan, “Sapkınlığın suçlu olmayan örneklemdeki sosyal durumları,” 2011. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95787.