Açık Kanal Akımında Yüzey PIV ile Akım Ölçümü

2016-09-15
Aydın, İsmail
Gharahjeh, Siamak
Açık kanallarda akım ölçümü hidrolik ve su kaynakları mühendisliği uygulamalarında büyük önem taşır. Uzun yıllar savaklar ve mulineler gibi klasik ölçüm cihazları bu amaçla kullanılmıştır. Yakın zamanlarda su yüzünde hız ölçümü için akımı bozmayan metotlardan olan PIV (Particle Image Velocimetry) ve PTV (Particle Tracking Velocimetry) teknikleri pratik ve otomatik veri toplamaya uygun olduğundan daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, görüntü kaydı işleme teknikleri (PIV veya PTV) ile su yüzünde hız ölçümü ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) araçları ile akım kesitinde hız dağılımı hesaplama tekniklerini birleştirerek serbest yüzeyli akımlarda debi hesaplanması için pratik ve güvenilir bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Değişken eğimli bir kanalda dikdörtgen ve bileşik kesitlerde, parlak ve pürüzlendirilmiş yüzeyler üzerinde çok sayıda deney yapılarak PIV ve PTV ile su yüzü hızları ölçülmüştür. Görüntü işleme için takip edilen tarayıcı parçacık boyutu, çeşidi, yolculuk mesafesi, ışık durumu, kayıt hızı, kamera pozisyonu, görüntü çarpıklığı ve akımın durumu gibi teknik konular tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Sayısal çözüm için NMLM türbülans modeli kullanılmış, modelin su yüzü hızlarını doğru hesaplayabilmesi için parametrik kalibrasyon yapılmıştır. PTV ile ölçülen hızlar su yüzünde sınır koşulu olarak kullanılarak kanal kesitindeki tüm hız alanı için sayısal çözümler yapılmıştır. Sayısal çözümden integral yoluyla bulunan debi, deney düzeneğinin giriş borusundaki elektromanyetik debimetre ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Ölçülen yüzey hızlarını sağlamak için sayısal çözüm yapılırken, önerilen yöntemin bir çıktısı olarak, cidar pürüzlülüğü de hesaplanabilmektedir. Kanal tabanına yerleştirilen yapay pürüzlülük elemanlarının oluşturduğu hidrolik prüzlülük değerleri sayısal çözüm sırasında hesaplanmıştır. Bu çalışmada tanımlanan yöntemin doğal ortamlarda debi hesabı ve özellikle yatak pürüzlülük değerlerinin bulunmasında sistematik bir yaklaşım olarak kullanılabileceği önerilmiştir.

Suggestions

Hydrodynamic analysis of floating offshore wind turbine concepts: a case study in Black Sea
Yıldırım, Büşra; Oğuz, Elif; Department of Civil Engineering (2022-10-19)
In the literature, well-validated hydrodynamic programs such as WAMIT are used to analyze the hydrodynamics of floating offshore wind turbines (FOWTs). In this thesis, potential use of an opensource hydrodynamic solver for the hydrodynamic modeling of FOWTs is investigated using HAMS. For this purpose, hydrodynamic coefficients obtained from HAMS are compared to the first-order hydrodynamic solution of AQWA and WAMIT. The hydrodynamic model of three FOWT concepts, such as OO-Star, Nautilus, and CENTEC...
Analysis of the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines
Kaçar, Gökhan; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This study has aimed to investigate the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines. To this end, discontinuity spacings and discontinuity orientations have been measured and full scale blasts with various designs have been observed in open cast mines of Aegean Lignite(ELI) and Bursa Lignite(BLI) Establishments belonging to Turkish Coal Enterprises (TKI). Influences of the above mentioned rock mass properties on fragmentation and blasting cost have been investigated. Fr...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi
Özgenoğlu, Abdurrahim; Öcal, Adem(1994)
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir ya...
A Numerical Study on the Behaviour of Suction Bucket Foundations for Offshore Wind Turbines under Cyclic Loading
Yılmaz, Seyit Alp; Bakır, Bahadır Sadık; Taşan, Hacı Ercan; Department of Civil Engineering (2021-5-24)
Suction bucket foundations simply consist of a cylinder skirt and a top plate, usually made of steel and installed by the assist of suction are a relatively new and economically favorable solution for offshore wind turbines which are exposed to high lateral loads from winds and waves both of which have cyclic characteristic. Understanding the behaviour under the effect of complex cyclic load environment is essential to assess the design requirements of bucket foundations. Deformations and pore pressures may...
Citation Formats
İ. Aydın and S. Gharahjeh, “Açık Kanal Akımında Yüzey PIV ile Akım Ölçümü,” 2016. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95847.