Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi

Download
1994
Özgenoğlu, Abdurrahim
Öcal, Adem
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde ana modül uzman sistem çekirdeği, sekiz farklı modülü kontrol ve koordine eder. Bunlar, yapısal jeolojik veri işleme, kinematik analiz, kama kayması analiz, düzlemsel kayma analiz, dairesel kayma analiz, aktif-pasif kama kayması analiz, devrilme analiz ve veri tabanlar ' modülleridir. Kullanıcı ile sistem arasındaki bilgi alışverişinin kullanıcı dostu şeklinde gerçekleştirildiği analizler şev güvenlik katsayısı ile sonuçlanır. Hesaplanan güvenlik katsayısının önerilen değerlerle karşılaştırması yapılarak, gerekirse analiz tekrarlanır ve optimum şev geometrisine ulaşmağa çalışılır. ŞEVDUR'u kullanarak, TKİ-GLİ Müessesesi Tunçbilek açık ocaklarında toplanan verilerle bir dizi şev duraylılık analizi yapılmıştır.

Suggestions

Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Açık ocak iş makinaları için verimi arttırma teknolojilerinin geliştirilmesi
Paşamehmetoğlu, A. Günhan; Karpuz, Celal; Bozbağ, Taylan; Hindistan, Mehmet Ali; Açıkgöz, Bülent(1995-01-01)
Bu çalışmada, açık ocak iş makinalarının kaya ile etkileşimlerinin incelenmesi, iş makinalan performans izleme {monitoring) sistemlerinin geliştirilmesi ile verimliliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, açık işletmelerde kullanılan elektrikli ekskavatör, dragline ve delik delme makinalarını izleme sistemleri geliştirilmiştir. Elektrikli ekskavatör ve dragline izleme sistemlerinde bu iş makınalarımn üretim sırasında motorlarının voltaj-akım değerleri ile kepçe konumları, delik delme makinasında is...
Analysis of the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines
Kaçar, Gökhan; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This study has aimed to investigate the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines. To this end, discontinuity spacings and discontinuity orientations have been measured and full scale blasts with various designs have been observed in open cast mines of Aegean Lignite(ELI) and Bursa Lignite(BLI) Establishments belonging to Turkish Coal Enterprises (TKI). Influences of the above mentioned rock mass properties on fragmentation and blasting cost have been investigated. Fr...
Açık Hava Atık Toplama Birimleri Fikirlerinin Geliştirilmesinde Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanımı
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (2018-12-28)
Türkiye’de bir üniversitenin endüstriyel tasarım lisans öğrencilerinin katılımıyla “üniversite yerleşkeleriiçin açık hava atık toplama birimleri” konulu bir tasarım çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay 7 saatsürmüş, çalıştaya toplam 24 öğrenci katılmıştır. Çalıştay için araştırma, tartışma, ve fikir geliştirme olmaküzere üç aşamalı bir kurgu izlenmiştir. Çalıştayda yürütülen tartışmalar ve uygulanan yöntemlersonucunda, bir kent mobilyası olarak açık hava atık toplama birimine dair, yerleşke kullanıcılar...
Hydrodynamic analysis of floating offshore wind turbine concepts: a case study in Black Sea
Yıldırım, Büşra; Oğuz, Elif; Department of Civil Engineering (2022-10-19)
In the literature, well-validated hydrodynamic programs such as WAMIT are used to analyze the hydrodynamics of floating offshore wind turbines (FOWTs). In this thesis, potential use of an opensource hydrodynamic solver for the hydrodynamic modeling of FOWTs is investigated using HAMS. For this purpose, hydrodynamic coefficients obtained from HAMS are compared to the first-order hydrodynamic solution of AQWA and WAMIT. The hydrodynamic model of three FOWT concepts, such as OO-Star, Nautilus, and CENTEC...
Citation Formats
A. Özgenoğlu and A. Öcal, “Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRd05UVT0.