Hide/Show Apps

Açık ocaklarda şev stabilite analizi için uzman sistem geliştirilmesi

Download
1994
Özgenoğlu, Abdurrahim
Öcal, Adem
Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde önemli bir yeri olan şevlerin tasarımına yönelik duraylılık analizi yapmak üzere bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, masif kaya kütlesinden zemin türü malzemeye kadar uzanan bir yelpaze içindeki değişik ortamlarda oluşan şevlerdeki olası yenilme türlerini göz önüne alan ve duraylı optimum şev geometrisine ulaşılmasına olanak tanıyan bir uzman sistem, ŞEVDUR, geliştirilmiştir. Kappa-PC uzman sistem kabuğu altında geliştirilen ŞEVDUR modüler bir yapıya sahiptir. Bu yapı içinde ana modül uzman sistem çekirdeği, sekiz farklı modülü kontrol ve koordine eder. Bunlar, yapısal jeolojik veri işleme, kinematik analiz, kama kayması analiz, düzlemsel kayma analiz, dairesel kayma analiz, aktif-pasif kama kayması analiz, devrilme analiz ve veri tabanlar ' modülleridir. Kullanıcı ile sistem arasındaki bilgi alışverişinin kullanıcı dostu şeklinde gerçekleştirildiği analizler şev güvenlik katsayısı ile sonuçlanır. Hesaplanan güvenlik katsayısının önerilen değerlerle karşılaştırması yapılarak, gerekirse analiz tekrarlanır ve optimum şev geometrisine ulaşmağa çalışılır. ŞEVDUR'u kullanarak, TKİ-GLİ Müessesesi Tunçbilek açık ocaklarında toplanan verilerle bir dizi şev duraylılık analizi yapılmıştır.