Talaşlı İmalatta Verimliliğin Artırılması Amacıyla Takım Tasarımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi Ve Takım Geometrilerinin Eniyilemesi

2019-04-15
Özşahin, Orkun
Kaftanoğlu, Bilgin
Tırlama tipi titresimler talaslı imalat sırasında üretim verimliligini etkileyen önemli bir sorundur. Kendinden kaynaklı bu titresimler islenen yüzeyin kalitesini etkilemekte, takım asınmasında artısa ve hatta tezgahta önemli zararlara sebep olmaktadır. Tırlamanın olmadıgı kesme kosulları ise kararlılık diyagramları kullanılarak belirlenebilir ve üretim verimliliginde önemli artıslar saglanabilir. Ancak basta havacılık ve savunma olmak üzere degisik sektörlerde ihtiyaç duyulan önemli bir gereksinim ise bu problemlerin yüksek is mili hızı, ilerleme ve kesme derinliginde yapılan islemlerde ortaya çıkmasının engellenmesidir. Dolayısı ile talaslı imalatta yapılan islemlerin mümkün olan en yüksek hız ve kesme derinligi kombinasyonlarında sorunsuz bir sekilde yapılabilmesini mümkün kılacak kesici takım modellerinin gelistirilmesi büyük bir önem tasımaktadır. Proje kapsamında talaslı imalat süreç ve kararlılık modelleri kullanılarak belirli bir kesme isleminde en yüksek verimin elde edilmesini saglayacak takım geometrisinin belirlenmesi üzerinde çalısmalar yapılmıstır. Yapılan çalısmalarda takım kesici dis aralıgı (adım açısı) ve helis açısı tasarım degiskeni olarak ele alınmıs ve bu parametrelerin kararlık üzerindeki etkileri sayısal simülasyonlar ile incelenmistir. Proje kapsamında yapılan çalısmalarda kesme kararlılıgı frekans kümesinde incelenmis ve en uygun adım aralıgının hızlı ve dogru bir sekilde belirlenmesini saglayan yeni bir yaklasım gelistirilmistir. Ayrıca adım aralıgı ve helis açısının takım titresimi ve yüzey pürüzlülügünde üzerindeki etkileri zaman uzayında olusturulan model ile incelenmistir. Projede freze takımların dinamik modellenmesi üzerine de çalısılmıstır. Bu, özellikle kararlılık analizlerinde gerekli olan frekans tepki fonksiyonlarının (FTF) deneysel olarak elde edilmesi yerine modelleme aracılıgıyla hesaplanmasını saglayacak önemli bir katkıdır. Böylelikle belirli bir kesme islemi öncesinde en yüksek verimin elde edilmesini saglayacak takım geometrisi bilgisayar ortamında belirlenebilecektir. Proje kapsamında yapılan çalısmaların son kısmında ise bilgisayar ortamında tasarımı yapılan takımlar yerli bir takım üreticisi olan KARCAN firması tarafından üretilmis ve dogrulama testleri yapılmıstır. Elde edilen sonuçlar, kesme kararlılıgında 100% oranında bir iyilestirmenin elde edilebilecegini göstermistir.

Suggestions

Modelling part dynamicsin machining processes considering material removal
Atlar, Sibel; Özgüven, Hasan Nevzat; Department of Mechanical Engineering (2007)
Self-excited chatter vibration in machining is one of the most important limitations on utilizing the increasing productivity of modern machine tools. In order to predict stable depth of cuts at high cutting speeds, the stability lobe diagram for a spindle-tool holder-tool combination must be developed. The frequency response function (FRF) of the system must be known for analytical prediction of the stability lobe diagrams. When the flexibility of the workpiece is important, the workpiece itself should be ...
Design optimization of tool extension components in machine tool assemblies based on the absorber effect between subcomponent modes
Tola, Hatice Elif; Özşahin, Orkun; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
Regenerative vibrations, called chatter, are a major problem limits productivity due to poor surface finish, low material removal rates and decrease in life of machine tool and equipment. Stability lobe diagrams are graphs that give a stable cutting limit at a given spindle speed, developed by the researchers as a chatter prevention tool. Various methods have been investigated to increase the critical cutting limit and suppress the most flexible mode in the machine tool frequency response function(FRF). Tun...
Otonom Çatlak Tespitinde Kullanılan Görüntü İşleme Yöntemleri ve Teknolojinin Potansiyelleri
Özgenel, Çağlar Fırat (2016-11-26)
Yapı denetimi, özellikle strüktürel performansı sorgulanan yapılar için yapı, kullanıcı ve denetçinin güvenliği açısından büyük öneme sahiptir. Yapılarda gözlemlenen çatlaklar ise yapının neresinde bulunduğu, derinliği, sayısı, yönelimi gibi parametrelere bağlı olarak strüktürel performansa dair ipuçları vermekte ve yapıların kullanılabilirliği için önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Pratik uygulamaya bakıldığında, yapıların ve yapı kullanıcılarının hayatını doğrudan etkileyen denetim kararları çoğunlukla gö...
Experimental investigation of near and far field flow characteristics of circular and non-circular turbulent jets
Taşar, Gürsu; Özgen, Serkan; Department of Aerospace Engineering (2008)
The atomization problem of high speed viscous jets has many applications in industrial processes and machines. In all these applications, it is required that the droplets have high surface area/volume ratio meaning that the droplets should be as small as possible. This can be achieved with high rates of turbulence and mixing of the flow. In order to constitute a foresight of geometry e ects on droplet size, experimental investigation and the determination of flow characteristics in near and far fields of a ...
Design of energy efficient hopper by using parallel elasticity and wrapping cam mechanisms
Candan, Sinan Şahin; Yazıcıoğlu, Yiğit; Department of Mechanical Engineering (2019)
Improving energy efficiency and control accuracy in legged robot design are important due to demand for complex tasks and prolonged operation time. Solving such a problem can be tackled by the determination of mathematical models, selecting appropriate controllers, integrating actuators and mechanical leg design. Model and control method is selected as Spring Loaded Inverted Pendulum (SLIP) with constant forcing and virtual tunable damping. Parallel elastic and series elastic architectures are considered fo...
Citation Formats
O. Özşahin and B. Kaftanoğlu, “Talaşlı İmalatta Verimliliğin Artırılması Amacıyla Takım Tasarımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi Ve Takım Geometrilerinin Eniyilemesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95866.