Atmosferdeki Parçacık Sayısal Konsantrasyonu Ile Kütlesel Konsantrasyonu Arasındaki Iliskinin Kurulması Ve Parçacık Sayısal Boyut Dagılımlarının Atmosferik Olaylardan Ne Kadar Etkilendiginin Incelenmesi

2018-12-01
Yılmaz Civan, Mihriban
Tuncel, Süleyman Gürdal
Proje parçacık boyut dagılımı ve bu dagılımın çesitli çevresel faktörlerle iliskisini incelemeye yönelik bir çalısmadır. Diger bir deyisle atmosfrdeki parçacık boyut dagılımının ne tür parametrelerle ne sekilde degistigini ortaya çıkarmak hedeflemistir. Çalısma birisi Ankara?da ODTÜ?de digeri ise Marmaristeki meteoroloji radarında kurulan iki istasyonda yürütülmüstür. Bu istasyonlarda bulunan lazer spektrometreler yardımıyla daikalik sayısal boyut dagılımları ile PM10, PM2.5 ve PM1 kütlesel konsantrasyonları ölçülmüstür. Istasyonlardaki deneysel çalısmalar baslamadan önce çalısmada kullanılacak bütün cihazlar ankara?da bir araya getirilmis ve bir interkalibrasyon çalısması gerçeklestirilmistir. Intercalibrasyon çalısmasının sonunda farklı cihazlardan elde edilen sonuçların birbirleriyle çok uyumllu oldugu görülmüstür. Ayrıca, Ankara istasyonunda lazer spektrometre ile ölçülen PM10 ve PM2.5 konsantrasyonlarının Ankara?daki yedi hava kirliligi izleme istasyonunda ölçülen PM10 ve PM2.5 konsantrasyonları ile uyum içerisinde oldugu, ancak yüksek konsantrasyonlarda bizim istastasyonumuzun daha yüksek degerler ölçtügü görülmüstür. Yapılan ölçüm ve degerlendirmeler tozun boyut dagılımının çok stabil bir parametre olmadıgını ve meteorolji, tasınım gibi etmenlerle degisiklik gösterdigini ortya koymustur.

Suggestions

Zaman adımlı metotların doğal konveksiyon problemleri için sayısal incelemesi
Kaya Merdan, Songül(2018-12-31)
Bu çalışmada zaman adımlı metotların en genel hali doğal konveksiyon problemleri üzerine analizler yapılacaktır. Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamında test edilecektir. Doğal konveksiyon problemleri uygulamalarda oldukça sık karşımıza çıkan problemler olup bu problemlerin hem fiziksel hem de matematiksel olarak incelenmesi önemli bir yer...
Atmosferik geçiş yapan araç etrafında navier- stokes denklemleri ile üç boyutlu hipersonik akış analizi
Özgün, Muharrem; Eyi, Sinan (2014-06-01)
Bu çalışmada hipersonik akışlar için kullanılabilecek isabetli ve etkin bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akış analizi üç boyutlu Navier-Stokes denklemlerini temel almaktadır. Bu denklemler Newton metoduyla çözülmekte ve Jacobian matrislerini hesaplamak için analitik metot kullanılmaktadır. Model olarak alınan AS-202 Apollo uzay aracı geometrisi üzerinde akış parametreleri ve taşınımla ısı transferi analiz edilecektir. Ayrıca nümerik olarak stabil olan ve genelde hiper...
Parametrik kısmi türevli diferansiyel denklemlerin uzay-zaman ağında ayrikla;titilmasi ve eniyilemeli kontrolü
Karasözen, Bülent; Uzunca, Murat; Güney, Tuğba(2014-12-31)
Bu projede doğrusal olmayan adveksiyon ağırlıklı difüzyon denklemleri ve en iyilemeli kontrolü problemlerinin etkin çözümleri için yeni yöntemlerin geliştirilmesi üzerinedir. Zaman ve uzay değişkenlerinde diskretizason için uyarlamalı (adaptiv) ağlar üzerinde, kesintili Galerkin sonlu elemanlar yöntemi uygulanacaktır. Çok parametreli bu tür denklemlerin etkin çözümü için ayrıca uygun dikey ayrıştırma ya (proper orthogonal decomposition) POD dayalı model indirgeme (MIY) yöntemlerinin duyarlılık analiz...
Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2016-12-31)
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli kriterlerin, farkli (dogrusal ve dogrusal olmayan/ sabit etkili veya rassal ya da karma etkili) İR modellerinin karsılastırılması ve uygun olanın secilmesinde ozellikle de orneklem hacminin kucuk oldugu veri kumelerinde, dogru İR modelini yakalamasında problemler oldugu gozlenmistir. Bu pr...
Meteorolojik Verilerin Hesaplamalı İstatistiksel Yöntemlerle Türdeşlik Analizi
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan(2015-12-31)
Türdeşlik analizi, zaman serisi verisi için önemli bir araştırma konusudur. Ortalamada değişim, varyantsa değişim, eğilim oluşumu, ani ya da kademeli artış veya azalma gibi birçok durum türdeşliği bozan sebeplerdir. Türdeşlik literatüründe kullanılan yöntemlerin birçoğunda güvenli olmayan sonuçlara yol açabilecek varsayımlar ya da yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; bağımsızlık ve özdeşlik ya da normallik varsayımı gibi zaman serisi için gerçekçi olmayan durumlardır. Bu projede, bir hesaplamalı i...
Citation Formats
M. Yılmaz Civan and S. G. Tuncel, “Atmosferdeki Parçacık Sayısal Konsantrasyonu Ile Kütlesel Konsantrasyonu Arasındaki Iliskinin Kurulması Ve Parçacık Sayısal Boyut Dagılımlarının Atmosferik Olaylardan Ne Kadar Etkilendiginin Incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95886.