Derin Öğrenme Teknikleri Ve Ağ Analizi Yöntemleriyle Hazırlanmış Kapsamlı Biyomedikal İlişkiler Kaynağı

2020-03-01
Çetin Atalay, Rengül
Atalay, Mehmet Volkan
Doğan, Tunca
Deneysel biyomedikal arastırmalara yardımcı olmak için mevcut islemsel (computational) araçlar ve hizmetlerin, veri çesitliligi ve veri baglantılılıgı açılarından eksiklikleri bulundugundan dolayı, gerçek problemlere çözüm üretmek için kullanımları sınırlı kalmaktadır. CROssBAR projesinin amacı, ilaç kesfi problemi için çesitli biyomedikal kaynakları birbirine baglayarak ve yapay ve derin ögrenmeye dayalı tahminler yaparak kapsamlı bir hesaplama kaynagı ve bu kaynagı kullanan analiz araçları gelistirmektir. CROssBAR projesi kapsamında yeni ilaç kesfi için sanal tarama yapmak hedefiyle yapay ve derin ögrenme temelli tahmin yöntemleri ve modelleri tasarlayıp gelistirilmis, gelistirilmis olan modellerden elde edilen tahminler moleküler biyoloji deneyleri ile dogrulanmıs ve daha ileri analiz yapmak hedefi ile görsellestirme araçları olusturulmustur. Analiz ve görselleme araçları ag ve çizge temelli yöntemler kullanmakta ve ayrıca dogal olması nedeniyle verilerin görsellemesini iki boyuta yerlestirme (embedding) sayesinde gerçeklestirmektedir. Tahmin ve analiz yapabilmek için veri kaynakları-iliskisel veritabanı (CROssBAR) ve çizge veritabanı (SmartBioGraph), otomatik tahmin yapan araçlar (DEEPScreen ve MDeePred) ve görselleme araçları (iBioProVis, CROssBAR Web Hizmeti) tasarlanıp, gelistirilip gerçeklestirilmistir. Ayrıca, gerçeklestirilmis olan tahmin araçlarıyla yapılan tahminlerden bazı örnekler için moleküler biyoloji deneyleri tasarlanıp gerçeklestirilerek tahminlerin dogrulukları geçerlenmistir.

Suggestions

Motor Imgeleme EEG Verisi Toplama
Halıcı, Uğur; Rezaei Tabar, Yousef(2015-12-31)
Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunudüşünmekteyiz. 1 Doktora ve 1 Y. Lisans tez ogrencimin koordineli olarak yapacakları BCI konuşma sentezi tez çalışmaları için bu projede motor imgeleme EEG verisi toplamaya yönelik çalışmaları başlatmayı amaçlamaktayız.
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Gelişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, tasarım disiplinlerinin iş birlikçi yaklaşımları kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. İş birlikçi yöntemler, tasarlama sürecine farklı katkıları bulunabilecek katılımcıların eşdeğer şartlarda sürece ve son ürüne katkı sağlamasını hedefemektedir. İş birlikçi yöntemlerin artan önemine karşılık, tasarımcıların diğer yetenek grupları ile çalışma yöntemlerine ait bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, tasarımın küresel ölçekte sorunların çözümünü tetikleyebilecek farkındalı...
Human presence detection in emergency situations using deep learning based audio-visual systems
Geneci, İzlen; Günel Kılıç, Banu; Bozşahin, Hüseyin Cem; Department of Cognitive Sciences (2022-8-24)
The significance of emergency event detection in surveillance systems has drawn the attention of researchers in recent years. Existing methods mostly depend on visual data to identify any abnormal events since only visual sensors are frequently put in public settings. On the other hand, in an emergency, sound information may be exploited. When eyesight is occluded, audio waves can penetrate to some extent. Applications for visual analysis may be helpful when there is noise in the audio and the scene is cong...
Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi
Ankaralı, Mustafa Mert; Karagöz, Osman Kaan(2018-12-31)
İnsan sinir sisteminin duyusal-motor entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamak, sinir bilim camiasındaki en yoğun araştırmaların olduğu alanlardan biridir. İnsanların günlük hayattaki hareketlerini duyusal-motor kontrol altında rehberlik etme becerisi, insan sinir sisteminin en kritik yönlerinden biridir. Bu beceride oluşan bozukluklar insanların hayat kalitesine ciddi zararlar oluşturur. Bu açıdan bu bilimsel soru çevresinde yalpan araştırmalar çok değerlidir. Buna ek olarak mükemmel bir kontrol sist...
Citation Formats
R. Çetin Atalay, M. V. Atalay, and T. Doğan, “Derin Öğrenme Teknikleri Ve Ağ Analizi Yöntemleriyle Hazırlanmış Kapsamlı Biyomedikal İlişkiler Kaynağı,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95890.