Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi

2011-11-23
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde girdi olarak kullanılan terimlerin (dalga momentum, taban sürtünme gerilmeleri, yüzey girdap ve yanal dağılım terimleri) dalga ve taban koşullarına uygun olarak elde edilmesi gerekliliği görülmüştür. Bu terimlerin dalga dönüşüm modeli yardımı ile elde edilmesinde dalga ve taban koşullarına göre kırılma indisinin (kırılan dalga yüksekliğinin su derinliğine oranı) belirlenmesinin önemi görülmüştür.
7. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu ( 21 - 23 Kasım 2011)

Suggestions

Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2020-04-01)
Bu çalısmada, tas dolgu kıyı tahkimatı gerisinde koheziv olmayan geri alan malzemesi ile doldurulmus dolgu alanında dalga asması kaynaklı geri alan yüzey degisimleri fiziksel model deneyleri ile arastırılmıstır. Deneyler Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Insaat Mühendisligi Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisligi Laboratuvarı?nın düzensiz dalga kanalında gerçeklestirilmistir. Deneyler düzensiz dalgalar için gerçeklestirilmistir. Hidrodinamik ve morfolojik olmak üzere iki temel asamadan olusmustur. Birinci asam...
Formation of air-entraining vortices at horizontal water intakes /
Zaloğlu, Cihan; Göğüş, Mustafa; Department of Civil Engineering (2014)
The goal of this study is to estimate the critical submergence depths of horizontal water intakes that have symmetrical and asymmetrical approach flow conditions by using empirical equations. Therefore a series of experiments were performed in a reservoir-pipe system dominated by gravity and controlled by a valve. On account of adjustable lateral walls, symmetrical and asymmetrical flow conditions were created at various Froude numbers. For a wide range of discharges and for three different pipe diameters, ...
Choice and development of a preconditioner for Newton-GMRES algorithm
Muslubaş, Yunus Emre; Eyi, Sinan; Department of Aerospace Engineering (2015)
This thesis consists of the choice, application and analysis of a preconditioner for a supersonic flow solution through Newton-GMRES (generalized minimal residual) Krylov subspace method and the comparison of the results with unpreconditioned Newton-GMRES method and Newton’s methods. Three dimensional Euler equations are used for the analysis. These Euler equations are discretized, then solved using Newton’s method and the generalized minimal residual method is used to solve the resulting linear system. The...
Qualitative behavior of solutions of dynamic equations on time scales
Mert, Raziye; Ağacık, Zafer; Department of Mathematics (2010)
In this thesis, the asymptotic behavior and oscillation of solutions of dynamic equations on time scales are studied. In the first part of the thesis, asymptotic equivalence and asymptotic equilibrium of dynamic systems are investigated. Sufficient conditions are established for the asymptotic equivalence of linear systems and linear and quasilinear systems, respectively, and for the asymptotic equilibrium of quasilinear systems by unifying and extending some known results for differential systems and diffe...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Citation Formats
C. Baykal, A. Ergin, and I. Güler, “Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi,” Trabzon, Türkiye, 2011, p. 357, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74211.