Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi

2011-11-23
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde girdi olarak kullanılan terimlerin (dalga momentum, taban sürtünme gerilmeleri, yüzey girdap ve yanal dağılım terimleri) dalga ve taban koşullarına uygun olarak elde edilmesi gerekliliği görülmüştür. Bu terimlerin dalga dönüşüm modeli yardımı ile elde edilmesinde dalga ve taban koşullarına göre kırılma indisinin (kırılan dalga yüksekliğinin su derinliğine oranı) belirlenmesinin önemi görülmüştür.
7. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu ( 21 - 23 Kasım 2011)

Suggestions

Kıyı Koruma Yapıları Gerisinde Dalga Aşması Kaynaklı Oyulmaların Fiziksel Modellenmesi
Baykal, Cüneyt(2020-04-01)
Bu çalısmada, tas dolgu kıyı tahkimatı gerisinde koheziv olmayan geri alan malzemesi ile doldurulmus dolgu alanında dalga asması kaynaklı geri alan yüzey degisimleri fiziksel model deneyleri ile arastırılmıstır. Deneyler Orta Dogu Teknik Üniversitesi, Insaat Mühendisligi Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisligi Laboratuvarı?nın düzensiz dalga kanalında gerçeklestirilmistir. Deneyler düzensiz dalgalar için gerçeklestirilmistir. Hidrodinamik ve morfolojik olmak üzere iki temel asamadan olusmustur. Birinci asam...
Formation of air-entraining vortices at horizontal water intakes /
Zaloğlu, Cihan; Göğüş, Mustafa; Department of Civil Engineering (2014)
The goal of this study is to estimate the critical submergence depths of horizontal water intakes that have symmetrical and asymmetrical approach flow conditions by using empirical equations. Therefore a series of experiments were performed in a reservoir-pipe system dominated by gravity and controlled by a valve. On account of adjustable lateral walls, symmetrical and asymmetrical flow conditions were created at various Froude numbers. For a wide range of discharges and for three different pipe diameters, ...
Qualitative behavior of solutions of dynamic equations on time scales
Mert, Raziye; Ağacık, Zafer; Department of Mathematics (2010)
In this thesis, the asymptotic behavior and oscillation of solutions of dynamic equations on time scales are studied. In the first part of the thesis, asymptotic equivalence and asymptotic equilibrium of dynamic systems are investigated. Sufficient conditions are established for the asymptotic equivalence of linear systems and linear and quasilinear systems, respectively, and for the asymptotic equilibrium of quasilinear systems by unifying and extending some known results for differential systems and diffe...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Numerical simulation of radiating flows
Karaismail, Ertan; Selçuk, Nevin; Department of Chemical Engineering (2005)
Predictive accuracy of the previously developed coupled code for the solution of the time-dependent Navier-Stokes equations in conjunction with the radiative transfer equation was first assessed by applying it to the prediction of thermally radiating, hydrodynamically developed laminar pipe flow for which the numerical solution had been reported in the literature. The effect of radiation on flow and temperature fields was demonstrated for different values of conduction to radiation ratio. It was found that ...
Citation Formats
C. Baykal, A. Ergin, and I. Güler, “Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi,” Trabzon, Türkiye, 2011, p. 357, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74211.