Bindirmeli Çelik Çekirdekli Burkulması Önlenmiş Çaprazların Geliştirilmesi

2020-05-15
Burkulması önlenmis çaprazlı (BÖÇ) çerçeveler ile ilgili tasarım kuralları ilk defa olarak 2019 yılında yürürlüge giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliginde yer almıstır. Halihazırda BÖÇ tedarigi yapan yurtdısı merkezli firmalar bulunmaktadır. Bu proje gerçek ölçekteki bindirmeli çelik çekirdekli burkulması önlenmis elemanların üretilip, iki asamalı deneysel bir çalısma ile performanslarını kanıtlamayı hedeflemektedir. Birinci asama tek BÖÇ elemanları üzerine incelemeler içerirken, ikinci asama V-tipi BÖÇ sistemlerin incelenmesi üzerinedir. BÖÇ elemanlar için hem mil birlesimli hem de guseli birlesimli uç baglantı detayları çalısılmıstır. Sargı sistemi türü ve yerel rijitligi, bindirmeli levha sayısı ve uç baglantı detayı ana degiskenler olarak kabul edilmistir. Tek BÖÇ ve V-tipi BÖÇ çerçeveler Amerikan Çelik Yapılar Enstitüsü tarafından yayımlanan Çelik Yapılar için Sismik Tasarım Kuralları sartnamesinde sunulan yükleme protokolüne tabi tutulmustur. Birinci asama deney sonuçları BÖÇ elemanların birim deformasyon kapasitesinin sargı sisteminin yerel rijitligine çok baglı oldugunu göstermistir. Düzgün olarak detaylandırılmıs BÖÇ elemanların %3.5 eksenel birim deformasyon kapasitesine sahip oldugu ve hedef deger olan %2?nin çok üzerinde performans sergiledigi kanıtlanmıstır. Guse baglantılı birlesimlerin mil bilesimli BÖÇ elemanlara göre daha iyi performans gösterdigi ve iki baglantı detayının da yeterli performansa sahip oldugu ortaya çıkartılmıstır. Ikinci asama deney sonuçları birinci asama deney sonuçlarıyla benzerlik göstermistir. Bindirmeli çelik çekirdekli BÖÇ elemanların V-tipi çerçeve içerisinde de stabil davranıs gösterdigi fakat deney çerçevesinde kullanılan baglantı detaylarında olusan yerel deformasyonlardan ötürü BÖÇ elemanların farklı birim deformasyonlara maruz kaldıgı gözlemlenmistir. Arastırma projesi sonucunda elde edilen bilgi birikimiyle birlikte gerçek ölçekli bindirmeli çelik çekirdekli BÖÇ elemanlar yerli ve milli teknolojilerle üretilebilecektir.

Suggestions

Gerçek Ölçekli Burkulması Önlenmiş Çelik Çapraz Elemanların Deneysel İncelenmesi
Topkaya, Cem(2015-12-31)
Bu projenin temel amacı 2008 yılında BAP desteği ile yapılan ve başarılı sonuçlar veren küçük ölçekli BÖÇ elemanların gerçek ölçekli denenmesi ve üretilmesidir. Türkiye’de her hangibir üretim olmamasına rağmen bu tür çapraz elemanlar ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Halihazırda revizyonu yapılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin bir sonraki versiyonunda burkulması önlenmiş çelik çaprazlı perdelere yer verilecektir. Özellikle çelik yapıların sayısındaki artış sonucu burkulması ...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler için Değiştirilebilir Bağ Kirişi Detaylarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Topkaya, Cem(2016-12-31)
Bu projenin amacı dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için değiştirilebilir bağ kirişlerinin geliştirilmesidir. Deprem sonrasında yapılarda oluşan hasarın en kısa sürede ve düşük maliyetle onarılması gerekmektedir. Moment aktaran çerçeveli sistemler ve merkezi çelik çaprazlı perdeler için onarım işlemi oldukça güçtür. Yakın zaman içerisinde Romanya ve Kanada’ya yapılan çalışmalar dışmerkez çelik çaprazlı perdelerde değişirilebilir bağ kirişi kullanımının mümkün olduğunu ortaya çıkarmıştır. Önerilen çalışm...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler İçin Değiştirilebilir Bağ Kirişi Geliştirilmesi
Topkaya, Cem; Azad, Sina Kazemzadeh; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-09-15)
Günümüzde kullanımda olan yapı tasarımı şartnamelerine göre projelendirilen yapıların deprem yükleri altında hasar görmesi fakat göçmenin oluşmaması beklenmektedir. Hasar gören yapıların onarılıp tekrardan kullanıma alınması çok maliyetli bir işlem olup uzun süreçler gerektirmektedir. Son yıllarda yapı mühendisliği dalı kapsamında daha kolay onarılabilecek yapılar üzerine araştırmalar başlatılmıştır. Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler deprem yükleri altında bağ kirişi elemanının akması ile enerji tüketmek...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Alın Levhalı Değiştirilebilir Bağ Kirişlerinin İncelenmesi
Topkaya, Cem(2018-12-31)
Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler için farkı detaylara sahip değiştirilebilir bağ kirişleri geliştirilmiştir. Bu detaylardan bir tanesi Romanya ve Kanada'da geliştirilen alın levhalı bağ kirişidir. Değiştirilecek olan kısımın kısa ve hafif olması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla alın levhası ne kadar ince olursa değiştirme işlemi o kadar kolay olacaktır. Günümüze kadar alın levhalı detaylar sadece moment aktaran kolon kiriş birleşimlerinde kullanılmak üzere deneysel olarak incelenmiştir. Bağ kirişleri d...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Citation Formats
C. Topkaya, “Bindirmeli Çelik Çekirdekli Burkulması Önlenmiş Çaprazların Geliştirilmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95913.