Depolama ve Taşımacılıkta Yeşil Lojistik Pratikleri için Eniyileme Problemleri

2020-05-15
Bu projede, yesil lojistik ile ilgili iki farklı problem ele alınmıstır. Bunlardan ilki yesil tasımacılık ile ilgili Çok Tesisli Yesil Weber Problemi?dir (ÇTYWP). Bu problem, klasik çok tesisli Weber problemini genelleyen ve dagıtım faaliyetlerinden kaynaklı CO2 salınımını enazlayan belirli sayıda tesisin düzlemde yerlerinin belirlenmesi problemidir. Bu çalısma tesis yer seçimi kararlarının emisyon üzerine etkisini inceleyen az sayıda çalısmadan biridir. Proje kapsamında ÇTYWP?nin olası uygulama alanları arastırılmıs ve bu problem için kesin ve sezgisel çözüm yaklasımları gelistirilmistir. Örnek problemler için ÇTYWP?nin klasik çok tesisli Weber problemi yerine uygulanmasının dagıtım araçlarından salınan toplam CO2 miktarını %7 ila 10 civarında azalttıgı görülmüstür. Bu proje kapsamında çalısılan ikinci problem ise yesil depolama ile ilgili Enerjiyi Enazlayan Forklift Rotalama Problemi?dir (EEFRP). EEFRP, bir operatörün kullandıgı elektrik ile çalısan siparis toplayıcı forklift (order picker forklift) tarafından ürünlerin toplanıldıgı bir depoda toplama listesindeki toplanılacak ürünlerin harcanan toplam enerjiyi enazlayacak sekilde hangi sıra ile toplanılacagına karar verilmesi problemidir. Siparis toplayıcı forklift, klasik forkliftlerden farklı olarak, çatalı yüksekte iken de hareket edebilme özelligine sahiptir. Bu çalısma yüksek teknolojili siparis toplayıcı forkliftlerin siparis toplama problemi kapsamında uygulandıgı ilk örnektir. Bu projede EEFRP için çok sayıda kesin ve sezgisel yöntem gelistirilmis (ya da uyarlanmıs) ve kapsamlı bilgisayısal deneyler sonrasında EEFRP probleminin klasik mesafeyi enazlayan probleme kıyasla forkliftlerin enerji sarfiyatını %30?lara kadar düsürebildigi gözlenmistir.

Suggestions

Yeats and the white goddess:A study of the female imagery in the works of William Butler yeats
Çomak, Evrim Yalçin; Sönmez, Margaret; Department of English Language Education (2002)
The thesis presents an investigation of the plays and pre-1917 poems of William Butler Yeats. Taking Robert Graves's classification of the aspects of the White Goddess in The White Goddess as a starting point and analytical tool, important links between this figure and Yeats' s interests in ancient beliefs and mythology, the occult, the Irish Nationalist cause, and his personal life are identified. His near obsession with figures of beautiful and destructive women is shown to belong to a complex of ideas fo...
Investigation of the effect of heteroatom and integration of boron on benzodithiophene and pyrazine containing conjugated polymers for photovoltaic applications
Abacıoğlu, Yeşim; Çırpan, Ali; Sürdem, Sedat; Department of Chemistry (2021-7)
In the context of this thesis, two different subjects were investigated for photovoltaic applications of conjugated polymers; the effect of heteroatom and integration of boron. The element boron has received considerable attention in the research of alternative energy sources due to its superior properties, and incorporation of boron in conjugated systems is considered as an important strategy to achieve efficient photovoltaics. In this sense, benzodithiophene and pyrazine containing conjugated polymer was...
Duygu düzenleme becerisi bağlamında temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları
Gençöz, Tülin (Türkiye Klinikleri, 2020-12-01)
Duygu düzenleme, psikopatolojinin ortaya çıkmasında tanılararası ortak bir değişken olarak önerilmektedir. Duygu düzenlemenin kişilik özelliklerini ve kişilik bozukluklarını yordayıcı gücü görgül destek almıştır. Mevcut derlemenin amacı, duygu düzenlemenin temel kişilik özellikleri ve kişilik bozuklukları üzerindeki kritik rolünü incelemektir. Gözden geçirilen alan yazın, bağlanma organizasyonun duygu düzenleme kapasitesini ve kişilik örgütlenmesini şekillendirmedeki önemini ve bu ilişkide mentalizasyon yet...
Hesaplamalı Astrofizikte Bazı Problemler
Gürkan, Mehmet Atakan; Alver, Safa; Şahin, Mehmet Fatih(2017-12-31)
Bu projede hesaplamalı astrofizikteki iki problem üzerine çalışılması hedeflenmektedir. Bunlardan birincisi merkezinde yüksek kütleli bir karadelik içeren yıldız kümelerinin kararlılığının sayısal yöntemlerle incelenmesi, diğeri de yüksek enerji astrofiziğinde elde edilen spektrum sonuçlarının makina öğrenmesi yoluyla modellenmesi olacak.
GREEN LOGISTICS APPLICATIONS IN TRANSPORTATION AND WAREHOUSING
Atashi Khoei, Arsham; Süral, Haldun; Tural, Mustafa Kemal; Department of Industrial Engineering (2021-5-26)
Green logistics encompasses the efforts to observe and reduce the environmental impacts of logistics activities. This thesis studies different problems in two subdivisions of green logistics that are green transportation and green warehousing. To address green transportation, we introduce different problems in the context of the planar facility location problem. We first consider an extension of the classical Weber problem, named as the green Weber problem (GWP). The GWP decides on the location of a single ...
Citation Formats
M. K. Tural and H. Süral, “Depolama ve Taşımacılıkta Yeşil Lojistik Pratikleri için Eniyileme Problemleri,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95914.